Cha mẹ bảo lãnh con cái là một tiểu mục thuộc chương trình nhập cư diện đoàn tụ gia đình của Canada. Chương trình nhằm mục đích đưa các thành viên gia đình của công dân và thường trú nhân đến Canada.

Bảo lãnh con cái phụ thuộc

Thông qua chương trình bảo lãnh thành viên gia đình, công dân và thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh cho con cái phụ thuộc, cha mẹ, ông bà, vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp đến Canada.

Chính phủ Canada đã cam kết mạnh mẽ việc đưa các thành viên trong gia đình gần lại với nhau bất cứ khi nào và trong khả năng của họ. Bởi vì điều này, hồ sơ diện bảo lãnh người thân gia đình luôn được ưu tiên xử lý tại các văn phòng thị thực của Canada và trên toàn cầu.

Trong hầu hết các trường hợp, các cá nhân đến Canada với tư cách là người lao động nước ngoài tạm thời hoặc thường trú nhân có quyền đưa người phụ thuộc của họ, bao gồm cả con cái của họ cùng đến Canada. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều này là không thể thực hiện tại thời điểm họ nhập cư vào Canada. Đối với công dân và thường trú nhân Canada có con cái còn phụ thuộc ở nước ngoài, chính phủ đã tạo ra một chương trình đặc biệt để tạo điều kiện cho họ có thể đưa con cái họ đến Canada càng sớm càng tốt.

Chương trình bảo lãnh con cái phụ thuộc

Trẻ em phụ thuộc, bao gồm cả con ruột và con nuôi, có thể được bảo lãnh để sống với cha mẹ là thường trú nhân tại Canada. Chương trình bảo lãnh con cái là một phần thuộc chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, cả công dân hoặc thường trú nhân Canada (còn gọi là người bảo lãnh) và con của họ ở nước ngoài (người được bảo lãnh) phải nhận được sự chấp thuận của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) để người được bảo lãnh có thể nhận được thị thực nhập cư.

Để nhận được thị thực thông qua chương trình nhập cư này, người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ phải chứng minh mối quan hệ của họ. Các cá nhân đang trong quá trình nhận con nuôi có thể bắt đầu hồ sơ bảo lãnh cho con cái của họ trước khi việc nhận con nuôi được hoàn tất. Hãy chắc chắn bạn đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin về yêu cầu chương trình cũng như yêu cầu đối với người bảo lãnh.

Sau khi bảo lãnh

Trẻ em được bảo lãnh thông qua chương trình bảo lãnh con cái sẽ nhận được thẻ thường trú nhân của Canada. Điều này có nghĩa là, con cái của công dân hoặc thường trú nhân đó sẽ có quyền học tập và nhận phúc lợi tương tự thường trú nhân.