Chương trình bảo lãnh vợ chồng này cho phép công dân hoặc thường trú nhân Canada bảo lãnh cho vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của mình đến Canada và trở thành thường trú nhân, bất kể người phối ngẫu hiện đang cư trú tại Canada hoặc ở ngoài Canada.

Bảo lãnh vợ chồng đang ở ngoài Canada

Các chương trình bảo lãnh vợ chồng thuộc hệ thống nhập cư diện đoàn tụ gia đình. Theo chương trình này, công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh cho vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của mình đến Canada và trở thành thường trú nhân tại đây. Cả công dân hoặc thường trú nhân (nhà bảo lãnh) và công dân nước ngoài (người được bảo lãnh) phải được sự chấp thuận của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để người được bảo lãnh có thể nhận được thị thực nhập cư và trở thành thường trú nhân Canada.

Có hai phần trong đơn xin bảo lãnh vợ chồng:

  • Công dân hoặc thường trú nhân Canada nộp hồ sơ để bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của mình.
  • Vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp (người nước ngoài) nộp hồ sơ để trở thành thường trú nhân Canada.

Lộ trình bảo lãnh vợ chồng đang ở ngoài Canada (Outland) thường được chọn khi người được bảo lãnh đang sống bên ngoài Canada. Tuy nhiên, những người đã ở Canada cũng có thể nộp đơn thông qua chương trình dành cho người đang sống ngoài Canada (Outland). Lựa chọn này giúp cho người nộp hồ sơ có thể xuất nhập cảnh Canada trong giai đoạn hồ sơ được xử lý. Tuy nhiên, theo quyết định của các cơ quan nhập cư Canada về việc liệu người được bảo lãnh có thể nhập cảnh vào Canada hay không.

Đơn xin ở nước ngoài được xử lý thông qua văn phòng thị thực của quốc gia sở tại của người nộp đơn hoặc nơi họ cư trú hợp pháp tối thiểu 1 năm. Thời gian xử lý hồ sơ bảo lãnh vợ chồng được liệt kê theo từng quốc gia nơi hồ sơ đang được thực hiện, cho phép các cặp vợ chồng đưa ra quyết định chính xác hơn về lộ trình nhập cư diện bảo lãnh vợ chồng mà họ nên theo đuổi.

Trong trường hợp hồ sơ thuộc diện bảo lãnh vợ chồng và người sống chung hợp pháp, IRCC cam kết đẩy nhanh quá trình xử lý và ưu tiên cấp thị thực (visa) càng nhanh càng tốt để nhanh chóng mang các thành viên gia đình lại gần nhau. IRCC xử lý các hồ sơ được gửi qua chương trình này trong vòng 12 tháng.

Bất kể lộ trình bảo lãnh nào, cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể để có được chấp nhận hồ sơ.