Chương trình bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp đang ở tại Canada cho phép công dân hoặc thường trú nhân Canada bảo lãnh vợ chồng của mình trở thành thường trú nhân Canada trong trường hợp cặp vợ chồng đó đang sinh sống cả 2 người tại Canada.

Bảo lãnh vợ chồng đang ở tại Canada

Bảo lãnh vợ chồng chương trình là một tiểu mục thuộc chương trình nhập cư diện đoàn tụ gia đình. Ở chương trình này, công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của mình trở thành thường trú nhân Canada. Cả công dân hoặc thường trú nhân Canada (còn gọi là người bảo lãnh) và công dân nước ngoài (người được bảo lãnh) phải được sự tuân theo các quy định của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) để người được bảo lãnh có thể nhận được thị thực nhập cư.

Có hai phần trong đơn bảo lãnh diện vợ chồng, bao gồm:

  • Công dân hoặc thường trú nhân Canada được nộp đơn để bảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp của mình.
  • Người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp nộp đơn xin trở thành thường trú nhân.

Trong chương trình bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp đang ở tại Canada thì người được bảo lãnh phải đang ở Canada theo một diện nhập cảnh hợp pháp, ví dụ như người lao động tạm thời, sinh viên quốc tế hoặc khách du lịch. Nếu người được bảo lãnh có giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập hợp pháp, người đó có thể tiếp tục làm việc hoặc học tập miễn là giấy phép đó còn hiệu lực, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là làm việc và học tập tại Canada mà không hợp pháp và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho người được bảo lãnh.

Ngược lại với hồ sơ diện bảo lãnh vợ chồng đang ở ngoài Canada (Outland) (nơi người phối ngẫu hiện đang cư trú bên ngoài lãnh thổ Canada), người được bảo lãnh thông qua thông qua chương trình bảo lãnh vợ chồng đang ở Canada (Inland) có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc trong quá trình xử lý hồ sơ bảo lãnh vợ chồng. 

Chương trình này có thể giúp giảm thiểu rủi ro cho một quy trình nộp và xử lý hồ sơ thời gian dài bằng cách cho phép người được bảo lãnh làm việc cho một chủ lao động tại Canada mà không cần có lời mời làm việc trước đó. Ứng viên muốn xin giấy phép làm việc nên nộp đơn xin cùng lúc với đơn xin thường trú. Tuy nhiên, IRCC tuyên bố rằng nếu người phối ngẫu được bảo lãnh không nộp đơn xin giấy phép làm việc cùng lúc với đơn xin thường trú của họ, họ vẫn có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc sau đó.

Nếu IRCC yêu cầu một cuộc phỏng vấn, người được bảo lãnh sẽ được thông báo bằng văn bản, về thời gian và địa điểm của cuộc phỏng vấn, và các tài liệu mà người đó phải mang theo.

Trong trường hợp đơn đăng ký của một người được bảo lãnh bị từ chối, người đó phải rời khỏi Canada ngay khi kết thúc thời gian tạm trú. Ngoài ra, nếu người được bảo lãnh rời khỏi Canada tại bất kỳ thời điểm nào trong khi đơn đăng ký đang được xử lý, không có gì đảm bảo rằng người đó sẽ được phép nhập cảnh lại vào Canada, đặc biệt nếu người đó yêu cầu thị thực du lịch. IRCC tập trung ưu tiên hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, thời gian xử lý tối đa sẽ là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bất kể con đường bảo lãnh nào được chọn, cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.