Bảo lãnh người thân gia đình sang Canada

Nhiều thường trú nhân và công dân Canada luôn mong muốn bảo lãnh người thân ở nước ngoài của họ đến sinh sống tại Canada.

Chính phủ Canada tạo mọi điều kiện để mong muốn này trở thành hiện thực trong chương trình Bảo lãnh diện gia đình Canada. Chương trình bảo lãnh diện gia đình là một trong số những chương trình đoàn tụ gia đình hào phóng nhất ở các nước phát triển. Đặc biệt, chính phủ Canada luôn cam kết sẽ cố gắng gắn kết sự đoàn tụ gia đình bất cứ khi nào có thể.

Bạn có thể bảo lãnh những trường hợp sau thông qua hệ thống Bảo lãnh diện gia đình Canada: Quan hệ giữa vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp, cha mẹ và ông bà, con cái phụ thuộc. Ngoài ra, chính phủ Canada còn cung cấp Siêu Thị thực (Super Visa) dành cho cha mẹ và ông bà của công dân và thường trú nhân Canada.

Chương trình nào trong hệ thống bảo lãnh gia đình tại Canada phù hợp với bạn?

Bạn muốn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà sang Canada?

Có một số cách để đưa cha mẹ hoặc ông bà đến Canada như chương trình Bảo lãnh gia đình cho cha mẹ và ông bà (có giới hạn về số lượng đơn đăng ký hằng năm) hoặc chương trình Siêu thị thực (Super Visa) cho phép cha mẹ hoặc ông bà đến Canada nhiều lần kéo dài (có thể kéo dài tới 10 năm). Điều quan trọng là đảm bảo rằng cha mẹ hoặc ông bà của bạn đủ điều kiện để được bảo lãnh và bạn phải đáp ứng các yêu cầu về người bảo lãnh của chính phủ Canada.

Bạn muốn bảo lãnh vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp sang Canada?

Quá trình công dân đưa vợ/chồng đến Canada cần được cân nhắc cẩn thận. Ví dụ, có hai sự lựa chọn bảo lãnh vợ/chồng liên bang: người đang ở Canada và người đang ở nước ngoài. Mỗi lựa chọn có thuận lợi và bất lợi riêng. Điều quan trọng là đảm bảo rằng vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp của bạn đủ điều kiện để được bảo lãnh và bạn phải đáp ứng các yêu cầu về người bảo lãnh của chính phủ Canada.

Bạn muốn bảo lãnh con cái phụ thuộc sang Canada?

Hãy tham gia chương trình Bảo lãnh con cái phụ thuộc của Canada. Cũng như với tất cả các chương trình bảo lãnh khác, điều quan trọng là con cái của bạn đủ điều kiện để được bảo lãnh và bạn phải đáp ứng các yêu cầu về người bảo lãnh của Canada.

Bạn muốn bảo lãnh họ hàng hay bạn bè sang Canada?

Thông thường một tỉnh bang ở Canada hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu nhập cư cho người thân của thường trú nhân hoặc công dân Canada. Các chương trình nhập cư Canada có thể được sửa đổi thường xuyên, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu thật kỹ để tìm ra chương trình phù hợp với trình độ và mục tiêu cá nhân của bạn.

Các chương trình bảo lãnh trong hệ thống

BẢO LÃNH VỢ CHỒNG

Chương trình này cho phép công dân và thường trú nhân Canada đưa vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp đến Canada.

Xem chi tiết

BẢO LÃNH CHA MẸ ÔNG BÀ

Chương trình bảo lãnh này cho phép công dân hoặc thường trú nhân Canada đưa cha mẹ hoặc ông bà của mình đến Canada.

Xem chi tiết

SIÊU THỊ THỰC (SUPER VISA)

Cha mẹ và ông bà của công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể xin thị thực nhập cảnh Canada có thời gian lên đến 10 năm.

Xem chi tiết

BẢO LÃNH CON CÁI PHỤ THUỘC

Chương trình này cho phép công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể đưa con ruột hoặc con nuôi còn phụ thuộc đến Canada.

Xem chi tiết