Chương trình bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp là chương trình định cư diện đoàn tụ gia đình tại Canada. Mục tiêu của các chương trình này nhằm đưa các thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn và có cuộc sống sung túc tại Canada trong tương lai.

Bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp

Chương trình định cư diện đoàn tụ gia đình cho phép công dân và các thường trú nhân Canada bảo lãnh vợ chồng, con cái, cha mẹ và ông bà của họ đến Canada sinh sống. Canada rất ủng hộ việc đưa các thành viên gia đình lại gần với nhau và tạo điều kiện bất cứ khi nào có thể. Do đó, việc xử lý các đơn đăng ký diện bảo lãnh gia đình được ưu tiên cao nhất tại văn phòng xử lý hồ sơ nhập cư và thị thực Canada.

Chương trình bảo lãnh vợ chồng

Chương trình bảo lãnh vợ chồng là một phần của chương trình định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Theo chương trình này, một công dân hoặc thường trú nhân Canada có thểbảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp trở thành thường trú nhân Canada.

Cả công dân và thường trú nhân Canada (còn gọi là người bảo lãnh) và công dân nước ngoài (người được bảo lãnh) phải được sự chấp thuận của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để người được bảo lãnh có thể nhận được thị thực di dân.

Để nhận được thị thực thông qua chương trình nhập cư này, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải chứng minh rằng mối quan hệ của họ đủ điều kiện theo 1 trong 3 trường hợp cụ thể như sau:

  • Người phối ngẫu (vợ hoặc chồng);
  • Người sống chung hợp pháp;
  • Người có quan hệ tình cảm nhưng không sống chung

Lưu ý: Canada công nhận hôn nhân đồng giới và các cặp đôi đồng giới có thể đủ điều kiện theo bất kỳ chương trình nào trong ba chương trình ở trên, miễn là họ đáp ứng tất cả các điều kiện yêu cầu.

Yêu cầu về người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ tùy theo từng chương trình mà áp dụng.

Bảo lãnh vợ chồng đang ở ngoài Canada (Outland)

Một hồ sơ nước ngoài thường được thực hiện khi ứng viên được bảo lãnh đang sống bên ngoài Canada. Tuy nhiên, ứng viên (Outland) được bảo lãnh vẫn có thể ở Canada và nộp đơn thông qua chương trình dành cho ứng viên ở ngoài Canada, và có thể được phép xuất hoặc nhập cảnh Canada trong suốt quá trình nộp và xử lý hồ sơ. Hồ sơ nước ngoài được xử lý thông qua văn phòng thị thực của quốc gia sở tại của người nộp đơn hoặc nơi họ cư trú hợp pháp ít nhất 1 năm.

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh vợ chồng đang ở ngoài Canada (Outland).

Bảo lãnh vợ chồng đang ở Canada (Inland)

Một lựa chọn khác để bảo lãnh vợ chồng khi họ đang ở cùng nhau tại Canada. người được bảo lãnh có thể đang ở Canada theo các chương trìn ngắn hạn như người lao động tạm thời, sinh viên quốc tế hoặc khách du lịch. Người được bảo lãnh có thể đủ điều kiện trong việc mở hồ sơ Giấy phép làm việc dành cho vợ chồng đang ở tại Canada , giấy phép này cho phép người được bảo lãnh có thể làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào ở Canada trong khi hồ sơ bảo lãnh đang trong quá trình xử lý.

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh vợ chồng đang ở tại Canada (Inland).

Sau khi bảo lãnh

Thường trú nhân được cấp theo chương trình bảo lãnh vợ chồng phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu bao gồm:

  • Người bảo lãn chịu trách nhiệm tài chính cho người được bảo lãnh trong 3 năm sau khi người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân.
  • Các cá nhân được bảo lãnh đến Canada bằng chương trình bảo lãnh vợ chồng không được bảo lãnh cho vợ chồng (sau) trong vòng 5 năm kể từ ngày nhận được thẻ thường trú nhân.