British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang lớn nhất kể từ khi diễn ra đại dịch Covid-19

British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang lớn nhất kể từ khi diễn ra đại dịch Covid-19

British Columbia đã mời 314 ứng viên Express Entry và ứng viên diện tay nghề để nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang trong lần công bố kết quả mới nhất hôm nay, ngày 30/06/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia hôm nay chứng kiến đợt công bố kết quả nhất được tổ chức kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Đây là lần công bố kết quả đề cử tỉnh bang lớn thứ nhìn trong năm nay.

Diện Express Entry của British Columbia được liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang, nơi quản lý danh sách các ứng viên cho 3 diện nhập cư kinh tế liên bang chính thức của Canada bao gồm: Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang, Chương trình nhập cư dành cho người có kinh nghiệm tại Canada, Chương trình nhập cư diện tay nghề chuyên môn liên bang.

Các ứng viên Express Entry có đề cử tỉnh bang được tặng thêm 600 điểm Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) và đơn xin thường trú có thời gian xử lý được bảo đảm từ 6 tháng trở xuống.

Các ứng viên diện tay nghề được mời nộp hồ sơ nhận đề cử tỉnh bang trong vòng này bao gồm: Diện tay nghề, sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada, diện tay nghề bán chuyên nghiệp và sơ cấp.

Do đại dịch Covid19, British Columbia một lần nữa loại trừ một số ngành nghề trong lần công bố kết quả này, chủ yếu liên quan đến du lịch, khách sạn và bán lẻ.

Yêu cầu điểm tối thiểu trong lần công bố kết quả hôm nay nằm trong khoảng 79-100 điểm cho năm diện thuộc chương trình Diện tay nghề và Express Entry của British Columbia.

Cụ thể hơn, điểm tối thiểu là:

  • Diện tay nghề – Người lao động lành nghề: 98
  • Diện tay nghề – Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada: 100
  • Diện tay nghề – Người lao động bán chuyên nghiệp và sơ cấp: 79
  • Express Entry British Columbia – Người lao động lành nghề: 98
  • Express Entry British Columbia – Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada: 100

Để nhận được lời mời thông qua Express Entry British Columbia, các ứng viên phải đăng ký hồ sơ trong cả hệ thống Express Entry của liên bang và hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề của British Columbia (SIRS).

Các ứng viên nhập cư diện tay nghề British Columbia chỉ cần đăng ký với SIRS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *