British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang

British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang

Tỉnh bang British Columbia đã phát hành 320 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên Express Entry British Columbia (EEBC) và Diện nhập cư tay nghề (SI) trong đợt công bố kết quả mới nhất Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia vào ngày 14/07/2020.

Chương trình Express Entry British Columbia là một trong các chương trình nhập cư tỉnh bang sử dụng hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang .

Hệ thống Express Entry được chính phủ liên bang sử dụng để quản lý hồ sơ thường trú nhân thông qua ba chương trình nhập cư diện kinh tế liên bang, bao gồm: Chương trình diện tay nghê liên bang (FSWP), Chương trình diện tay nghề chuyên môn liên bang (FSTC)Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada (CEC).

Nhiều tỉnh bang cũng sử dụng hệ thống Express Entry này để quản lý hồ sơ nhập cư của riêng họ cho chương trình đề cử tỉnh bang.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang được nhận thêm 600 điểm Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS). Trên thực tế, số điểm cộng thêm đảm bảo cơ hội nhận được lời mời nộp hồ sơ thường trú trong lần công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Đối với chương trình nhập cư tay nghề, các ứng viên được mời thông qua diện người lao động tay nghề, sinh viên quốc tế, diện lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp.

Số điểm tối thiểu để nhận được lời mời nộp hồ sơ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 76 đến 98 điểm, tùy thuộc vào tiểu mục chương trình.

Điểm tối thiểu cho mỗi tiểu mục chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia như sau:

  • SI – Người lao động tay nghề: 98
  • SI – Sinh viên quốc tế: 98
  • SI – Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp: 76
  • EEBC – Người lao động tay nghề: 98
  • EEBC – Sinh viên quốc tế: 98

Các ứng viên quan tâm đến chương trình Express Entry British Columbia phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang cũng như đăng ký trong Hệ thống nhập cư kỹ năng (SIRS) của tỉnh bang British Columbia.

Các ứng viên quan tâm đến việc nộp hồ sơ thông qua chương trình nhập cư diện tay nghề (SI) phải có hồ sơ đăng ký trong SIRS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *