British Columbia mời 62 ứng viên nhập cư diện công nghệ

British Columbia mời 62 ứng viên nhập cư diện công nghệ

Tỉnh bang British Columbia đã ban hành 62 lời mời đăng ký đề cử tỉnh bang cho các ứng viên BC PNP Tech Pilot vào ngày 21/7/2020

BC PNP Tech Pilot là một lộ trình nhập cư nhanh cho các ứng viên công nghệ có và sinh viên quốc tế của lĩnh vực này.

Tất cả các ứng viên chương trình BC PNP Tech Pilot được mời bởi ban quản lý Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP). Họ được yêu cầu phải có một lời mời làm việc trong thời hạn tối thiểu 1 năm (365 ngày) trong một ngành nghề thuộc danh sách chỉ định.

Lần công bố kết quả ngày 21/7 này đã chứng kiến những lời mời phát hành cho các ứng viên trong các tiểu mục người lao động tay nghề và sinh viên quốc tế của Express Entry BC (EEBC) và diện nhập cư tay nghề (BC SI).

Các ứng viên được chọn trong tất cả các tiểu mục cần số điểm tối thiểu là 80.

Các ứng cử viên đăng ký theo danh mục Express Entry BC sẽ được thưởng thêm 600 điểm cho Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) nếu đơn xin đề cử tỉnh bang của họ được chấp thuận. Những điểm cộng thêm này đảm bảo cho họ nhận được Lời mời đăng ký (ITA) để trở thành thường trú nhân Canada tại kỳ công bố kết quả Express Entry sau đó của liên bang .

Các ứng viên còn lại được mời trong thuộc các tiểu mục Nhập cư tay nghề sẽ có đơn xin thường trú Canada được xử lý trực tiếp bởi Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sau khi đề cử tỉnh bang được cấp bởi British Columbia.

Bất kỳ cá nhân nào muốn nhập cư vào British Columbia thông qua các danh mục BC PNP phải bắt đầu quá trình bằng cách tạo hồ sơ BC PNP trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ những ứng viên thuộc các diện tay nghề, tiểu mục sơ cấp và bán chuyên nghiệp và sinh viên quốc tế mới được yêu cầu đăng ký vào hệ thống nhập cư kỹ năng của BC PNP (SIRS) để đạt điểm.

Số liệu mới nhất của BC PNP Tech

Tỉnh bang đã tổ chức 15 lần công bố kết quả diện công nghệ vào năm 2020, bao gồm cả lần này, với hơn 1.500 người nhận được đề cử tỉnh bang cho đến nay.

Dữ liệu gần đây cho thấy năm 2019 là một năm thành công đối với nhập cư British Columbia về số lượng người đăng ký, được đề cử và diện Tech Pilot.

Số lượng đề cử của Tech Pilot là 1.509 trong năm 2019, tăng 33% so với năm 2018. Các đề cử của Tech Pilot chiếm 23% trong tất cả các đề cử, tăng từ 17% trong năm 2018.

Chương trình thí điểm công nghệ của British Columbia đã được triển khai vào năm 2017 và dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tháng 6/2021.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng British Columbia tiếp tục mời lao động nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp trong các ngành nghề phi công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *