British Columbia phát hành 46 lời mời chương trình thí điểm công nghệ và chương trình doanh nhân

British Columbia phát hành 46 lời mời chương trình thí điểm công nghệ và chương trình doanh nhân

British Columbia đã mời 46 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang để trở thành thường trú vào ngày 28/7/2020.

Các chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) Tech Pilot đã chọn 34 ứng viên bằng các chương trình Express Entry BC và Chương trình nhập cư tay nghề.

Các ứng viên được chọn là từ hạng mục người lao động tay nghề hoặc các tiểu mục Sinh viên quốc tế và được yêu cầu phải có số điểm tối thiểu theo hệ thống điểm của tỉnh bang British Columbia là 80 điểm.

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia là lộ trình nhập cư nhanh chóng cho các ứng viên lĩnh vực công nghệ đạt yêu cầu và các sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada. Chương trình hoạt động thông qua các chương trình nhập cư hiện tại của British Columbia.

Để được coi là đủ điều kiện cho chương trình này, các ứng viên cần có một lời mời làm việc hợp lệ tối thiểu 12 tháng tại 1 trong 29 ngành nghề đủ điều kiện của chương trình thí điểm công nghệ.

Để đăng ký các chương trình nhập cư diện tay nghề hoặc Express Entry BC, trước tiên, các ứng viên phải tạo một hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của BCPNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Di trú (SIRS). Ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và các thỏa thuận công việc được đưa ra.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) và được đảm bảo việc nhận được  Lời mời nộp hồ sơ (ITA) trong kỳ công bố kết quả Express Entry trong tương lai .

BCPNP cũng đã ban hành 12 lời mời nộp hồ sơ trong lần công bố này dành cho chương trình doanh nhân tỉnh bang British Columbia. Yêu cầu điểm tối thiểu cho lần công bố này là từ 123 đến 125, tùy thuộc vào tiểu mục chương trình.

Chương trình nhập cư doanh nhân dành cho những doanh nhân có kinh nghiệm mong muốn trở thành thường trú nhân tại Canada và đầu tư, xây dựng, vận hành một doanh nghiệp mang lại lợi ích tích cực cho nền kinh tế tỉnh bang.

Theo chương trình này, các ứng viên được đánh giá dựa trên các yếu tố như kinh nghiệm sở hữu và điều hành doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm làm việc, giá trị tài sản cá nhân, khả năng thích ứng và đề xuất kinh doanh của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *