British Columbia phát hành 52 lời mời cho ứng viên chương trình Tech Pilot

British Columbia phát hành 52 lời mời cho ứng viên chương trình Tech Pilot 1

British Columbia đã mời 52 ứng viên nhập cư với lời mời làm việc trong lĩnh vực công nghệ của tỉnh bang để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 11/8/2020.

Công bố kết quả chương trình Tech Pilot của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) được tổ chức ngày hôm nay đã phát hành lời mời cho các ứng viên thuộc các tiểu mục Express Entry BC và diện tay nghề.

Các ứng viên được chọn thuộc các danh mục phụ người lao động tay nghề và sinh viên quốc tế cần có số điểm tối thiểu là 80.

Lần công bố kết quả hôm nay chứng kiến ​​điểm số tối thiểu giữ nguyên ở mức 80 điểm, giống như lần công bố kết quả Tech Pilot kể từ giữa tháng 6.

Chương trình Tech Pilot BC PNP là một con đường nhập cư nhanh chóng cho người lao động công nghệ và các sinh viên quốc tế.

Chương trình thử nghiệm được khởi động vào năm 2017 và đã được gia hạn nhiều lần, gần đây nhất là đến tháng 6/2021.

Để được coi là đủ điều kiện theo Tech Pilot, các ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các tiểu mục chương trình nhập cư tỉnh bang hiện có của British Columbia và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng ở 1 trong 29 ngành nghề đủ điều kiện của Tech Pilot .

Để đăng ký các hạng mục diện tay nghề hoặc Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký nhập cư tay nghề (SIRS).

Các ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và vị trí làm việc.

British Columbia phát hành 52 lời mời cho ứng viên chương trình Tech Pilot 2

British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả chỉ dành cho lĩnh vực công nghệ hàng tuần để mời những người lao động có điểm số cao nhất trong lĩnh vực công nghệ đăng ký đề cử tỉnh bang. Những người được mời có 30 ngày để gửi hồ sơ đăng ký trực tuyến hoàn chỉnh. Người nộp đơn cũng phải trả một khoản phí xử lý. Kể từ ngày 6/8/2020, phí xử lý đơn xin nhập cư theo diện tay nghề là $1.150 (trước đây là $700) và phí cho yêu cầu xét duyệt là $500 (trước đây là $200).

Nếu một người nộp đơn được chấp thuận, sau đó họ có thể sử dụng đề cử tỉnh bang để nộp đơn xin thường trú với Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) theo chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) của họ và được đảm bảo một Lời mời nộp hồ sơ (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry trong tương lai.

Cho đến nay, British Columbia đã tổ chức 2 đợt công bố kết quả lớn thông qua các hạng mục và chương trình PNP khác nhau và mời gần 500 ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *