Các quy trình liên quan đến ITA

Cac-quy-trinh-lien-quan-den-ITA

Tiếp nhận ITA (Lời mời đăng ký)

Thông tin hồ sơ gốc sẽ được giữ nguyên trong 60 ngày sau khi ITA được ban hành. Các ứng viên sẽ có 60 ngày để nộp đơn đầy đủ và chính xác cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Việc nộp đơn hoàn chỉnh được coi là đã được chấp thuận.

Khi tất cả các phần của danh sách tài liệu được yêu cầu bổ sungtải lên và hoàn tất gửi đi, người nộp đơn được cung cấp các tùy chọn để gửi đơn đăng ký. Tùy chọn để gửi không có sẵn cho đến khi tất cả các trường được xác định. Xác nhận đã nhận (AOR) sẽ được tự động phát hành sau khi tiệp hồ sơ được gửi. IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và xác định xem nó có hoàn chỉnh và đủ điều kiện hay không. IRCC cho biết sẽ hoàn tất quy trình xét duyệt trong vòng 6 tháng kể từ khi người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký của mình.

Hết hạn Lời mời đăng ký

Nếu không nộp đơn đúng thời hạn, ITA sẽ bị xóa. Các ứng viên không từ chối ITA mà cũng không đăng ký trong vòng 60 ngày, ITA tự động hết hạn.

Tại thời điểm này, các ứng cử viên vẫn muốn nhập cư vào Canada thông qua Express Entry sẽ phải nộp hồ sơ mới và chờ được chấp nhận trở lại vào nhóm để được xem xét trong các lời mời trong tương lai. Để vào lại nhóm, các ứng viên vẫn phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu như ban đầu.

Từ chối lời mời đăng ký

Các ứng viên quyết định từ chối Lời mời đăng ký sẽ được lưu lại hồ sơ vào nhóm Express Entry để được xem xét trong các vòng mời trong tương lai, miễn là họ vẫn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của chương trình nhập cư kinh tế Liên bang.

Không có gì đảm bảo rằng các ứng cử viên sẽ nhận được Lời mời đăng ký khác sau này. Tuy nhiên, việc từ chối lời mời sẽ không tác động tiêu cực đến việc ứng viên có thể được mời nộp đơn.

Thông tin về các chương trình từ nhóm Express Entry đã diễn ra, bao gồm các chi tiết liên quan đến:

  • Có bao nhiêu ITA được phát hành cho mỗi chương trình;
  • Điểm CRS tối thiểu cần thiết để ứng viên nhận được ITA;
  • Các chương trình theo mà  các ứng cử viên được phát ITA.

Cung cấp sai thông tin thì sẽ ra sao?

Nếu ứng cử viên cung cấp thông tin sai lệch, được gọi là misrepresentation. Tùy thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng, các ứng cử viên có thể sẽ bị phạt. Mục đích của các điều khoản này là để đảm bảo rằng người nộp đơn cung cấp thông tin đầy đủ,  và tuyệt đối trung thực khi đăng ký nhập cảnh vào Canada, đảm bảo tính nhất quán của các chương trình nhập cư Canada.

Nếu một ứng cử viên tiềm năng bị phát hiên cung cấp thông tin sai lệch có thể bị cấm vào lại nhóm Express Entry trong 5 năm. Do đó, điều này cực kỳ quan trọng và phải luôn cung cấp thông tin chính xác,đúng đắn.

Người nộp đơn cung cấp sai thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp về các sự kiện quan trọng có liên quan hoặc gây ra sai sót trong quá trình xử lý đơn có thể bị loại. Người nộp đơn có trách nhiệm đảm bảo rằng đơn đăng ký là trung thực và các tài liệu hỗ trợ là có thật, không thể trình bày sai về bản thân cho dù có cố ý hay không.

Ví dụ về sự trình bày sai sự thật bao gồm:

  • Người nộp đơn hỏi người thân hoặc bạn bè lấy thông tin liên quan cho đơn đăng ký. Thông tin cung cấp bởi người đại diện của ứng viên là sai và người nộp đơn không biết được sự sai sót này. Tuy nhiên, dù vậy thì người nộp đơn vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin trong đơn là trung thực và các tài liệu liên quan là chính xác. Do đó, người nộp đơn cần kiểm chứng lại thông tin trước khi nộp , mặc dù người nộp đơn không phải là người cung cấp thông tin.
  • Ví dụ một cá nhân nói rằng họ chưa bao giờ bị kết án phạm tội, nhưng kiểm tra lý lịch hình sự cho thấy có một hồ sơ phạm tội. Thì đây là sự sai lệch trực tiếp.

Phạm vi trình bày sai không giới hạn trong các trường hợp như vậy. Trong trường hợp trình bày sai, người nộp đơn có thể có cơ hội giải thích rõ về đơn của mình.

ITA là gì?

ITA là viết tắt của Invitation To Apply (Lời mời Đăng ký Thường Trú) thông qua hệ thống lựa chọn nhập cư Express Entry. Đây đều là những ứng viên có năng lực và tiềm năng do chính phủ Canada lựa chọn.

Làm thế nào để có ITA?

Chỉ những ứng viên đủ điều kiện nhập cư vào Canada qua việc đáp ứng tất cả các tiêu chí tối thiểu của một chương trình nhập cư kinh tế liên bang mới có thể gia nhập hệ thống Express Entry. Hồ sơ của các ứng viên sẽ được đánh giá theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (Comprehensive Ranking System – CRS)

Thời hạn của ITA

Hồ sơ không được thực hiện trong thời hạn 60 ngày sẽ bị xóa. ITA sẽ hết hạn khi các ứng viên không từ chối ITA hoặc không đăng ký trong vòng 60 ngày. Khi đó, nếu các ứng viên vẫn muốn nhập cư vào Canada qua hệ thống Express Entry sẽ phải hoàn thiện và nộp hồ sơ mới, được chấp nhận vào hệ thống một lần nữa để được chính phủ cân nhắc mời nhập cư trong tương lai. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *