Bạn có quan tâm về các vấn đề pháp lý nhập cảnh? Bạn bị từ chối bất ngờ tại biên giới Canada? Chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ các vấn đề nhập cảnh tại Canada.

Các vấn đề pháp lý trong nhập cư Canada

Nhiều người muốn nhập cảnh hoặc nhập cư vào Canada rất ngạc nhiên khi biết rằng một hồ sơ phạm tội hình sự trước đó có thể dẫn đến sự từ chối nhập cảnh từ chuyên viên nhập cư tại biên giới, hoặc hồ sơ của họ, trên cơ sở không được nhập cảnh do vi phạm hình sự.

Nếu bạn thuộc diện cấm nhập cảnh đối với Canada, hoặc bạn nghĩ rằng bạn có thể không được chấp nhận nhập cảnh, điều quan trọng là bạn phải biết rằng bạn vẫn có các lựa chọn để thay đổi điều kiện nhập cảnh của bạn.

Vượt qua vấn đề cấm nhập cảnh bởi vi phạm hình sự

Có 3 cách chính để khắc phục việc cấm nhập cảnh bởi vi phạm hình sự tại Canada:

  • Cải tạo hình sự: Các cá nhân được coi là không được nhập cảnh vì phạm tội hình sự có thể được phép vào Canada nếu chính phủ cho rằng họ đã được cải tạo hình sự.
  • Giấy phép cư trú tạm thời (TRP): Là một tài liệu được cấp cho các cá nhân cho phép họ vào Canada mặc dù trước đó họ không được nhập cảnh vào Canada.
  • Thư ý kiến về việc nhập cảnh tại Canada: Một lá thư ý kiến, được viết bởi một luật sư, có thể giúp một cá nhân nhập cảnh vào Canada.

Các vi phạm dẫn tới cấm nhập cảnh

Một số tình huống có thể dẫn đến một cá nhân không thể nhập cảnh vào Canada. Tuy nhiên, có nhiều cách để khắc phục việc cấm nhập cảnh này. Những tình huống cấm nhập cảnh vào Canada bao gồm:

Việc cấm nhập cảnh vào Canada có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Tuy nhiên, các cá nhân trong một số tình huống có thể bị ảnh hưởng đặc biệt đến bản thân họ hoặc công việc của họ và các tổ chức khác, bao gồm:

Những vấn đề trở ngại nhập cư khác

Nhập cư vào Canada có thể là một quá trình lâu dài và phức tạp. Nếu bạn gặp phải một trong những vấn đề được liệt kê dưới đây, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các trợ giúp pháp lý và di trú uy tín. Họ sẽ thảo luận các vấn đề để đánh giá đúng trường hợp của bạn và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp:

  • Hồ sơ nhập cư bị từ chối: Trong một số trường hợp nhất định, việc từ chối đơn xin nhập cư Canada có thể xảy ra. Bạn cần phải tìm hiểu kỹ những nguyên nhân dẫn đến việc này. Thật may mắn, chính phủ Canada thường sẽ đưa ra lý do họ từ chối đơn xin nhập cư của bạn.
  • Đại diện di trú: Bạn có cần một luật sư di trú để đảm nhận việc đại diện cho đơn xin nhập cư Canada của bạn? Nhiều người nộp đơn mà không có đại diện pháp lý, nhưng sau đó quyết định rằng họ thật sự cần một luật sư di trú để đại diện cho trường hợp của họ. Bạn có thể tìm hiểu các đại diện di trú uy tín trên toàn cầu.
  • Cấm nhập cảnh vì lý do sức khỏe: Kiểm tra y tế là cần thiết cho người nộp đơn chính và tất cả những người phụ thuộc của họ. Đây là một phần của quá trình nhập cư. Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin để tránh bị lâm vào trường hợp bị cấm nhập cảnh vì những lý do liên quan đến sức khỏe.