Canada thiết kế chương trình đề cử thành phố (MNP) như thế nào

Municipal Nominee Program Canada

Canada sẽ khởi động Chương trình đề cử thành phố (Municipal Nominee Program) để giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tại các thành phố nhỏ hơn trên khắp Canada.

Sau mỗi cuộc bầu cử liên bang ở Canada, Thủ tướng Chính phủ cung cấp cho các bộ trưởng nội các những lá thư ủy thác phải hoàn thành. Các thư ủy nhiệm phác thảo các mục riêng cho mỗi bộ trưởng.

Sau cuộc bầu cử Canada tháng 10/2019, Marco Mendicino được bổ nhiệm làm bộ trưởng di trú. Ra mắt Chương trình mới là Đề cử Thành phố (MNP) là một trong những ưu tiên được Thủ tướng Justin Trudeau vạch ra cho ông.

Trước đại dịch COVID-19 Bộ trưởng Mendicino nói rằng Bộ Di trú và Quốc tịch Canada (IRCC) đang trong giai đoạn đầu tư vấn với công chúng về MNP.

Đại dịch đã làm gián đoạn các kế hoạch này nhưng cuối cùng thì MNP sẽ ra mắt. Dưới đây là một số suy nghĩ ban đầu về chương trình này.

5.000 hồ sơ sẽ được chấp nhận mỗi năm

Thư ủy nhiệm cho Mendicino yêu cầu ít nhất 5.000 chỗ nhập cư theo chương trình này MNP.

Điều này cho thấy rằng MNP sẽ khởi động như một chương trình thí điểm, giống như các chương trình IRCC mới khác đang được triển khai trong những năm gần đây.

Nếu chương trình được thông qua, IRCC có thể chào đón tới 2.750 ứng viên chính theo thí điểm mỗi năm. 2.250 chỗ còn lại sẽ dành cho cho vợ hoặc chồng và người phụ thuộc của người nộp đơn chính.

Chọn lựa thành phố

Việc xem xét quan trọng đầu tiên của việc thiết kế chương trình là xác định IRCC có thể chọn các thành phố tham gia như thế nào.

Đây sẽ là một thách thức khi xem xét số lượng đô thị tồn tại ở Canada, hầu hết trong số đó sẽ được hưởng lợi từ việc nhập cư cao nhằm hỗ trợ nền kinh tế của họ.

Để hiểu được mức độ khó khăn của việc xác định thành phố nào sẽ tham gia, xét rằng Canada có 35 khu vực đô thị điều tra dân số (CMA) và 117 kết luận điều tra dân số (CA) kể từ Tổng điều tra dân số năm 2016.

Nhìn chung, CMA có dân số ít nhất 100.000 người trong khi CA có dân số dưới mức đó nhưng ít nhất 10.000 người.

Nhiều người trong các thành phố CMA và CA rất hoan nghênh cơ hội tham gia theo MNP.

Để thu hẹp lĩnh vực này, IRCC có thể chọn loại trừ các tỉnh Đại Tây Dương, vì họ có Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương và các cộng đồng đang tham gia Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp và Miền Bắc.

Điều này giúp MNP tiếp cận đến các đô thị ở British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba và Ontario.

IRCC sau đó có thể mời các thành phố quan tâm gửi đơn đăng ký tham gia vào MNP. IRCC sẽ sử dụng các tiêu chí lựa chọn tương tự như những gì họ đã sử dụng khi chọn cộng đồng RNIP tham gia.

Tiêu chí lựa chọn

Canada không cần phải thiết kế mới một khi cộng đồng MNP đã được xác định.

Tiêu chí lựa chọn có thể tiếp tục tập trung vào các nhóm tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc và liệu các ứng viên có mối quan hệ cộng đồng như giáo dục địa phương, kinh nghiệm làm việc hoặc gia đình.

Chìa khóa thành công cho MNP là đảm bảo các tiêu chí lựa chọn của không quá nặng nề, đồng thời cũng đảm bảo các tiêu chí lựa chọn là hợp lệ.

Một trong những rủi ro với các tiêu chí áp đặt như cần một lời mời nộp hồ sơ ITA và kế hoạch giải quyết hồ sơ đủ điều kiện cho MNP, những tiêu chí như vậy có thể gây khó khăn cho việc có đủ các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện. Trong trường hợp không có đủ ứng viên, MNP sẽ không thể đạt được mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế cho các cộng đồng tham gia.

Đồng thời, tiêu chí lựa chọn cần sàng lọc cho các ứng cử viên mà cộng đồng rất có thể sẽ giữ được trong thời gian dài. Giữ chân người nhập cư là chìa khóa để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.

Các chương trình liên bang hiện tại và các luồng kinh tế khác như Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho Canada ý thức mạnh mẽ về cách thúc đẩy duy trì chương trình MNP.

Các ứng cử viên với một lời mời làm việc sẽ được ưu tiên. Nhưng ngay cả khi một ứng viên không có lời mời làm việc, họ vẫn sẽ được chọn miễn là họ thể hiện mối quan tâm với cộng đồng thành phố. Những mối quan hệ này có thể được thể hiện thông qua việc như: hoàn thành giáo dục sau trung học ở thành phố, có được kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp ở đó và có các thành viên gia đình ở đó.

Tất nhiên, các cộng đồng thành phố tham gia cũng cần phải làm một phần của họ để thúc đẩy duy trì. Chẳng hạn, họ cần hỗ trợ môi trường chào đón những người mới đến trong đô thị và cũng cần cung cấp hỗ trợ định cư và hội nhập cho những người nhập cư có thể cần giúp đỡ sau khi có được thường trú thông qua MNP.

Điều may mắn là, có rất nhiều câu chuyện thành công trên khắp Canada mà cộng đồng MNP có thể học hỏi để thúc đẩy thành công của chính nó.

Chúng ta cùng chờ MNP chính thức ra mắt, nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cần nghe thêm về chương trình này từ IRCC vào năm 2020.

  1. Chương trình đề cử Thành phố Municipal Nominee Program) là gì?

    MNP là Chương trình đề cử Thành phố để giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tại các thành phố nhỏ hơn trên khắp Canada.

  2. Tiêu chí lựa chọn cho chương trình đề cử Thành phố?

    Tiêu chí lựa chọn có thể tiếp tục tập trung vào các nhóm tuổi, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc và liệu các ứng viên có mối quan hệ cộng đồng thành phố như giáo dục địa phương, kinh nghiệm làm việc hoặc gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *