Các ứng viên thuộc 1 số chương trình nhập cư được yêu cầu phải chứng minh chi phí ổn định cuộc sống để có thể tự trang trải cuộc sống họ tối thiểu trong thời gian đầu định cư tại Canada. Vậy chi phí ổn định cuộc sống là gì? Bao nhiêu thì đủ?

Chi phí ổn định cuộc sống

Yêu cầu về chi phí ổn định cuộc sống được miễn nếu đương đơn được ủy quyền và sắp xếp việc làm tại Canada. Ngoài ra, các ứng viên thuộc chương trình danh cho người có kinh nghiệm tại Canada không bắt buộc phải chứng minh nguồn tài chính để trang trải cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Số tiền của ứng viên có vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp có thể được tính bao gồm nếu họ sử dụng chung tài khoản ngân hàng. Số tiền trong tài khoản người phối ngẫu cũng có thể được tính đến. Tuy nhiên, điều quan trọng là đương đơn chính phải chứng minh bằng văn bản rằng họ có quyền truy cập và sử dụng số tiền đó khi có thư mời nộp hồ sơ (ITA) được cung cấp bởi Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Chi phí ổn định cuộc sống phải bằng hoặc lớn hơn các khoản tiền được liệt kê dưới đây tương ứng với quy mô gia đình

Số thành viên trong gia đìnhSố tiền cần thiết
1$12.960
2$16.135
3$19.836
4$24.083
5$27.315
6$30.806
7$34.299
Cho mỗi thành viên thêm$3.492

Lưu ý: Chi phí ổn định cuộc sống được cập nhật hàng năm. Số liệu trên được cập nhật vào tháng 1/2020.

Chứng minh chi phí ổn định cuộc sống

Ứng viên phải chứng minh được mình có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng vào thời điểm nộp đơn và thời điểm thị thực thường trú nhân được cấp. Đương đơn phải cung cấp văn bản chính thức từ tổ chức tài chính giữ tiền của mình.

Văn bản chính thức phải bao gồm:

  • Tiêu đề văn bản của tổ chức tài chính
  • Thông tin liên lạc của tổ chức tài chính (địa chỉ, số điện thoại, email).
  • Tên người nộp đơn.
  • Danh sách các khoản nợ tồn đọng như thẻ tín dụng, khoản vay…
  • Chi tiết tài khoản ngân hàng, chẳng hạn như số tài khoản, ngày mở tài khoản, số dư hiện tại, số dư trung bình trong 6 tháng qua.