Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Alberta với 3 tiểu mục nhập cư khác nhau…

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP)

Nằm ở phía Tây của Canada, Alberta có một trong những tỉnh bang có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Canada. Tỉnh bang này là nơi tọa lạc của 2 trong số các thành phố lớn nhất của Canada là Calgary và Edmonton và là nơi đông dân nhất trong 3 “tỉnh bang thảo nguyên” của Canada. Alberta cũng nổi tiếng là một trong những vùng đất đẹp nhất của Bắc Mỹ, với các công viên quốc gia nổi tiếng như Banff và Jasper.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang này. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với sự kết hợp kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cần thiết có thể nhận được Giấy đề cử của tỉnh bang Alberta.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) bao gồm các tiểu mục chương trình sau đây:

LƯU Ý:  Chương trình tuyển dụng chiến lược và Chương trình vận hành bởi chủ lao động đã chấm dứt kể từ ngày 14/6/2018. Các chương trình này được thay thế bởi Chương trình tạo cơ hội nhập cư tại Alberta,

Chương trình tạo cơ hội nhập cư tại Alberta

Chương trình này cho phép các cá nhân đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chương trình và đang làm việc tại Alberta trong một ngành nghề đủ điều kiện có thể đăng ký xin đề cử của tỉnh bang Alberta.

Tìm hiểu thêm các yêu cầu và điều kiện cho Chương trình tạo cơ hội nhập cư tại Alberta

AINP sẽ giới thiệu những thay đổi với Chương trình tạo cơ hội nhập cư tại Alberta trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021.

Chương trình nhập cư Alberta thông qua hệ thống Express Entry

Chương trình này cho phép chính quyền tỉnh bang Alberta đề cử các ứng viên đủ điều kiện từ hệ thống Express Entry của Canada. Một đề cử trong chương trình này giúp ứng viên có thêm 600 điểm của Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) đảm bảo giúp họ nhận được thư mời nộp hồ sơ (ITA).

Tìm hiểu thêm về điều kiện tham gia chương trình chương trình nhập cư Alberta thông qua hệ thống Express Entry.

Chương trình chủ trang trại tại Alberta

Chương trình này cho phép các cá nhân có kinh nghiệm lĩnh vực nông nghiệp và sở hữu nguồn vốn đủ để mua và phát triển một trang trại tại Alberta, qua đó họ sẽ có cơ hội để đăng ký thường trú lâu dài tại Alberta.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu chương trình chủ trang trại tại Alberta.