Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề và Express Entry: Tổng quan

Diện tay nghề và Express Entry British Columbia

BC PNP là chương trình được quản lý bằng sự hợp tác với chính phủ liên bang theo Thỏa thuận nhập cư Canada – British Columbia 2015 (CBCIA). Chính phủ Canada phân bổ số lượng đề cử giới hạn mỗi năm cho British Columbia.

Đạo luật Chương trình Nhập cư Tỉnh Bang (Đạo luật) và Quy Định Chương trình Nhập cư Tỉnh Bang (Quy định) là các công cụ quản lý và điều hành BC PNP.

Các diện BC  PNP tay nghề và Express Entry dành cho người lao động hoặc sinh viên quốc tế có kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm cần thiết cho các ngành nghề có nhu cầu tại BC.

Để hiểu yêu cầu chương trình và xác định khả năng điều kiện, bạn phải xem hướng dẫn chương trình này trước khi đăng ký hoặc đăng ký trực tuyến cho một trong các loại chương trình dưới đây.

Nếu được chấp thuận là ứng viên tỉnh bang, bạn và các thành viên gia đình có thể nộp đơn vào Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để trở thành thường trú nhân của Canada theo diện đề cử tỉnh bang.

Các diện tay nghề:

– Diện tay nghề – Người lao động lành nghề.

– Diện tay nghề – Chuyên gia Y tế

– Diện tay nghề – Sinh viên quốc tế

– Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế

– Diện tay nghề – Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp (Bao gồm người lao động -Khu vực Đông Bắc B.C.

Các diện Express Entry BC:

– Express Entry BC – Người lao động lành nghề

– Express Entry BC – Chuyên gia Y tế

– Express Entry BC – Sinh viên quốc tế

– Express Entry BC – Nghiên cứu sinh quốc tế

Hướng dẫn về chương trình nhập cư diện tay nghề và Express Entry

Hướng dẫn về chương trình nhập cư diện tay nghề và Express Entry nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện về các yêu cầu, điều kiện tham gia chương trình. Để biết thông tin về cách đăng ký và đăng ký bằng BC PNP Online, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về chương trình nhập cư diện tay nghề và Express Entry.

Vui lòng xem kỹ thông tin trong hướng dẫn này trước khi bạn đăng ký và nộp hồ sơ. Tất cả các số liệu tiền tệ trong hướng dẫn này là đồng Đô la Canada.

Sử dụng đại diện

Bạn không bắt buộc phải sử dụng người đại diện có phí hoặc không – chẳng hạn như chuyên viên tư vấn hoặc luật sư di trú để đăng ký và nộp đơn vào BC PNP. Chương trình được thiết lập để ứng viên có thể tự hoàn thành.

BC PNP đánh giá tất cả các hồ sơ công bằng như nhau, cho dù hồ sơ có được chuẩn bị với sự hỗ trợ của người đại diện hay không. Hồ sơ của bạn sẽ không nhận được sự chú ý đặc biệt, xử lý nhanh hơn hoặc nhận được kết quả thuận lợi hơn nếu sử dụng các dịch vụ của người đại diện.

Một số người chọn đại diện để được tư vấn thông tin nhập cư hoặc hỗ trợ họ trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ. Bạn phải tiết lộ thông tin trong trường hợp bạn đã nhận được hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ người nhận được lợi ích từ việc hỗ trợ bạn. Nếu không thông báo sự hỗ trợ có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký. Nếu bạn chi trả cho người đại diện của bạn, bạn phải chắc rằng họ phải đáp ứng các yêu cầu cho một đại diện được ủy quyền được nêu dưới đây. Một đại diện ủy quyền thay bạn làm việc với BC PNP.

Người đại diện có trả phí

Đạo luật và Quy định hạn chế việc sử dụng người đại diện có trả phí cho các nhóm được xác định theo mục 91 (2) của Đạo luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn:

– Chuyên gia tư vấn nhập cư là thành viên chính thức của Hội đồng tư vấn nhập cư Canada

– Luật sư là thành viên của Hiệp hội luật BC hoặc một Hiệp hội luật Canada khác, Hiệp hội luật sư Nova Scotia hoặc Phòng công chứng Quebec.

Trong việc lựa chọn một đại diện có trả phí, các ứng viên được khuyến nghị rằng phải xác nhận rằng người đại diện của họ phải có đủ uy tín và sự chuyên nghiệp.

Người đại diện không trả phí

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của một đại diện không trả phí để làm những công việc này thay bạn. Đại diện không trả phí có thể bao gồm những người được ủy quyền theo Đạo luật và Quy định (ở trên), thành viên gia đình, bạn bè và thành viên của một tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức tôn giáo.

BC PNP chỉ coi các đại diện không trả phí nếu họ không nhận bất kỳ lợi ích nào khác để cung cấp thông tin nhập cư, nộp hồ sơ hoặc các dịch vụ liên quan. Nếu đại diện không trả phí của bạn bị chính quyền Tỉnh bang phát hiện đã tính phí hoặc có hưởng lợi khi là người Đại diện của bạn, Chính quyền Tỉnh bang sẽ thu hồi tư cách của người đại diện đó và có thể từ chối hoặc hủy đơn đăng ký của bạn cho BC PNP.

Thay đổi người đại diện

Nếu bạn thay đổi người đại diện hoặc quyết định không sử dụng người đại diện nữa, bạn phải thông báo cho BC PNP. Việc không thông báo thay đổi người đại diện có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký của bạn.

BC PNP sẽ liên lạc với người đại diện được chỉ định trong hồ sơ của bạn. Nếu bạn quyết định thay đổi hoặc không tiếp tục sử dụng người đại diện của mình, bạn phải cập nhật thông tin này trong mục Đại diện của tôi (My Representative) trong BC PNP Online. Bạn có trách nhiệm cập nhật hồ sơ thường xuyên để thông báo sự thay đổi người đại diện.

Việc nộp đơn sử dụng người đại diện sẽ tự động hủy bỏ những ngườ đại diện được bạn chỉ định trước đó.

Đơn sử dụng người đại diện

Nếu bạn đang sử dụng ngườ đại diện hoặc nếu bạn thay đổi người đại diện của mình, bạn phải gửi biểu mẫu như sau: Biểu mẫu dành cho người đăng ký chương trình.

Nếu bạn được mời nộp hồ sơ và nhà tuyển dụng của bạn đang sử dụng người đại diện, nhà tuyển dụng phải hoàn thành mẫu thông báo người đại diện của họ. Chủ lao động phải hoàn thành biểu mẫu này ngay cả khi họ đang chỉ định cùng một đại diện: Biểu mẫu dành cho nhà tuyển dụng.

Tuyên bố và sự đồng thuận

Bằng cách hoàn thành biểu mẫu sử dụng người đại diện, bạn và nhà tuyển dụng đã ủy quyền cho đương sự có tên trên biểu mẫu để đại diện và hành động thay bạn với BC PNP. Người đại diện có thể thay mặt bạn thực hiện quá trình đăng ký, nộp hồ sơ, đánh giá và sau đề cử, cũng như liên lạc với nhân viên chương trình theo yêu cầu, bao gồm trao đổi thông tin cá nhân hoặc bí mật cho đại diện của bạn.

Tuyên bố pháp lý trong đăng ký trực tuyến hoặc nộp hồ sơ phải là chữ ký pháp lý của đương đơn. Nếu đại diện của bạn nhập thông tin vào hồ sơ đăng ký thay mặt bạn, bạn nên xem lại thông tin được cung cấp vì bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung biểu mẫu.

BC PNP Online sử dụng email cá nhân của bạn làm định danh cá nhân duy nhất cho bộ hồ sơ đăng ký. Email và thông tin liên lạc được cung cấp trong hồ sơ của bạn sẽ được liên kết với hồ sơ trong hệ thống và sẽ được nhân viên BC PNP sử dụng để liên lạc với các quyết định cuối cùng.

Tùy từng trường hợp, BC PNP có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc nhà tuyển dụng để yêu cầu thêm bằng chứng hoặc thông tin để xác minh thông tin trong hồ sơ đăng ký của bạn và để xác định xem bạn có đáp ứng hoặc tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình hay không.

Cảnh giác với lừa đảo

Chúng tôi khuyến khích bạn tự bảo vệ bản thân khỏi sự lừa đảo. Tìm hiểu thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *