Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề: Yêu cầu chung

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình để được BC PNP phê duyệt hoặc đề cử. Yêu cầu chương trình cho từng giai đoạn bao gồm các giai đoạn đăng ký, nộp hồ sơ và đề cử. Vui lòng xem xét cẩn thận các yêu cầu trong các phần dưới đây để nắm đầy đủ thông tin chi tiết.

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký và nộp hồ sơ cho BC PNP, vui lòng xem lại phần quy trình của hướng dẫn này.

Yêu cầu chung

Nhập cư diện tay nghề BC PNP là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho những người có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn đáp ứng các yêu cầu cần thiết của nhà tuyển dụng B.C. Diện này được thiết lập cho các cá nhân cam kết sống, làm việc tại B.C và trở thành thường trú nhân của Canada.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn sẽ cần đáp ứng các tiêu chí một trong các nhóm sau:

– Diện tay nghề – Người lao động lành nghề – quản lý, chuyên gia và thương nhân.

– Diện tay nghề – Chuyên gia Y tế – bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế các cơ sở chăm sóc sức khỏe uy tín của tỉnh bang.

– Diện tay nghề – Sinh viên quốc tế – với bằng cấp hoặc chứng chỉ từ trường cao đẳng hoặc đại học tại Canada.

– Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế – với bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ về khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc chuyên ngành y tế từ trường đại học tại B.C. Lưu ý rằng chỉ diện này không yêu cầu phải có Thư tuyển dụng.

– Diện tay nghề – Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp (Bao gồm người lao động -Khu vực Đông Bắc B.C) – nhân viên ngành du lịch – khách sạn, chế biến thực phẩm, vận tải đường dài hoặc người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp tại Khu vực Đông Bắc tỉnh bang B.C.

Bạn có trách nhiệm chứng minh rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình. Đáp ứng các yêu cầu là điều kiện tối thiểu nhưng không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời nộp đơn hoặc được đề cử. Hồ sơ đăng ký trong Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (Skills Immigration Registration System) không phải là hồ sơ đăng ký cho diện tay nghề và không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được mời đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ bản sao của tất cả các tài liệu cung cấp cho BC PNP. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần quy trình của hướng dẫn này.

Tất cả các yêu cầu chương trình và diện nhập cư phải được đáp ứng tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Trừ khi có ghi chú khác, những điều sau đây là yêu cầu trong tất cả các chương trình của cả hai diện Nhập cư diện tay nghề và Express Entry BC:

– Nhà tuyển dụng B.C. đưa ra đề nghị công việc và bạn đã chấp thuận, không xác định thời hạn*, việc làm toàn thời gian trong một ngành nghề đủ điều kiện ở B.C. (Ngoại lệ: Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế và EE BC – Nghiên cứu sinh quốc tế). Các vị trí yêu cầu nhân viên dành phần lớn thời gian bên ngoài B.C. thì không đủ điều kiện.

* Xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot cho “đề nghị công việc không xác định thời hạn” ngoại ngành nghề công nghệ đủ điều kiện.

– Bạn phải đủ điều kiện cho vị trí công việc được đề nghị. BC PNP có thể tham khảo Hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia (NOC), WorkBC hoặc tiêu chuẩn ngành để xác định trình độ yêu cầu tối thiểu cho một ngành nghề. Tìm hiểu thêm thông tin về NOC và cách thức hoạt động.

– Mức lương bạn được đề nghị phải nằm trong khung lương cho nghề nghiệp ở B.C. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo các yêu cầu cá nhân.

– Để đáp ứng các tiêu chí của chương trình, nếu bạn đang đăng ký và nộp đơn với lời mời làm việc cho một ngành nghề NOC B, C hoặc D, bạn phải chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 4 với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

–  Nếu vị trí công việc của bạn thuộc NOC 0 hoặc A, bạn không bắt buộc phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm đăng ký nếu chưa có kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, tùy trường hợp, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ trong quá trình nộp và xử lý hồ sơ để xác định xem bạn có thành thạo ngôn ngữ để thực hiện công việc của vị trí đó hay không.

– Nếu bạn đang trong quá trình thực hiện việc kiểm tra ngôn ngữ sau khi đã đăng ký trong hệ thống, bạn phải cung cấp cho BC PNP một bản sao kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm nộp hồ sơ, bất kể ngành nghề nào tại B.C.

– Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem phần yêu cầu thu nhập tối thiểu.

– Trong 5 năm trước khi nộp đơn của bạn và trong suốt quá trình đăng ký BC PNP, bạn và vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp của bạn không được nắm giữ cổ phần sở hữu hoặc cổ phần kết hợp nhiều hơn 10% của công ty tại B.C. đã đề nghị công việc cho bạn.

– Việc làm của bạn phải có lợi ích kinh tế cho B.C. Ví dụ, việc làm của bạn sẽ góp phần vào:

+ Duy trì hoặc tạo việc làm cho người Canada.

+ Truyền đạt được kiến thức và kỹ năng cho người Canada

+ Hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới

+ Xây dựng lực lượng lao động cho một dự án lớn.

– Việc làm của bạn không ảnh hưởng xấu đến việc giải quyết tranh chấp lao động hoặc việc làm của bất kỳ ai liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào hoặc ảnh hưởng xấu đến đào tạo hoặc cơ hội việc làm cho người dân British Columbia.

– Nếu được mời nộp đơn, bạn phải nộp lệ phí nộp đơn $700 cùng với đơn đăng ký trực tuyến của mình trước khi hồ sơ được xử lý. Bộ hồ sơ không đầy đủ sẽ không được chấp thuận và phí đăng ký sẽ chỉ được hoàn trả nếu bạn rút đơn trước khi BC PNP bắt đầu công việc của họ.

– Bạn có thể liên hệ với BC PNP bằng cách gửi email đến PNPinfo@gov.bc.ca để rút đơn đăng ký và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không. Vui lòng cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh và số thứ tự đơn đăng ký BC PNP của bạn trong email. Yêu cầu rút tiền được gửi trực tiếp hoặc qua thư thoại sẽ không được chấp nhận.

– Đối với mục đích đánh giá kinh nghiệm làm việc của bạn ở Canada, BC PNP sẽ chỉ xem xét kinh nghiệm làm việc có được khi bạn được ủy quyền hợp pháp để làm việc. Bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc theo danh mục cụ thể khác.

– BC PNP sẽ không đề cử bạn nếu bạn:

+ Bị cấm nhập cảnh vào Canada

+ Đang ở Canada và không thuộc diện di trú nào (nếu tình trạng của bạn đã hết hạn và bạn không thể chứng minh rằng bạn đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng trong thời hạn 90 ngày, bạn bị coi là không thuộc diện di trú nào)

+ Đang làm việc ở Canada nhưng không được cho phép (không có Work Permit)

+ Có yêu cầu tị nạn chưa được giải quyết ở Canada

+ Theo lệnh trục xuất trong hoặc ngoài Canada

– Bạn phải thông báo cho BC PNP nếu có sự thay đổi về hoàn cảnh của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

+ Thay đổi chủ lao động

+ Thay đổi chức danh và nhiệm vụ công việc

+ Giảm lương

+ Thay đổi số lượng người phụ thuộc

+ Thay đổi tình trạng nhập cư

– Một cá nhân chỉ có thể có một lần đăng ký và một lần nộp hồ sơ BC PNP hoạt động tại một thời điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *