Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề: Yêu cầu về ngôn ngữ

Mặc dù kết quả kiểm tra ngôn ngữ có thể không phải là bắt buộc đối với diện di trú mà bạn đang đăng ký, cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ có thể ảnh hưởng đến điểm đăng ký của bạn.

Để đáp ứng các tiêu chí chương trình, trong trường hợp bạn đang đăng ký với lời mời làm việc cho một ngành nghè được phân loại NOC B,C,D, bạn phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ với số điểm tối thiểu đáp ứng CLB cấp độ 4 .

Nếu ngành nghề NOC 0 hoặc A, bạn không bắt buộc phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm đăng ký, trừ khi bạn đăng ký để tích thêm điểm. Tuy nhiên, BC PNP có thể yêu cầu kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ trong quá trình nộp hồ sơ để xác nhận liệu bạn có đủ khả năng ngôn ngữ cho vị trí bạn được đề nghị.

Nếu bạn được tích điểm theo hệ thống đăng ký, bạn phải cung cấp cho BC PNP với một bản sao của kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bạn tại thời điểm đăng ký, bất kể NOC nào

CLB cấp độ 4 được coi là thông thạo cơ bản và có nghĩa là bạn có thể:

– Truyền đạt nhu cầu cơ bản và trải nghiệm cá nhân.

– Theo dõi với nỗ lực đáng kể, các cuộc trò chuyện thông thường và đơn giản.

– Đọc một bộ hướng dẫn đơn giản bằng ngôn ngữ.

– Viết thư ngắn, bưu thiếp, ghi chú hoặc chỉ đường.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ phải là kết quả của một bài kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ sau đây:

– The International English Language Testing System (IELTS) General Training 

– The Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)

– The Test d’évaluation de français (TEF)

Kết quả kiểm tra có hiệu lực 2 năm từ ngày thông báo kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Bảng dưới đây cho biết điểm số tối thiểu trong mỗi bài kiểm tra đáp ứng CLB cấp độ 4:

Yêu cầu điểm thi ngôn ngữ tối thiểu
 NgheĐọcViếtNói
IELTS4,53,54,04,0
CELPIP4444
TEF145121181181

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *