Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario phát hành lời mời cho ứng viên công nghệ thuộc danh sách Express Entry

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario phát hành lời mời cho ứng viên công nghệ thuộc danh sách Express Entry

Ontario đã tổ chức đợt công bố kết quả lĩnh vực công nghệ lần thứ 3 trong năm nay, lần này, các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc tại 1 trong 6 ngành nghề chỉ định đã nhận được lời mời.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) tổ chức lần công bố kết quả vào ngày 29. Lời mời được gửi đến các ứng viên đủ điều kiện cho diện ưu tiên nguồn nhân lực.

Mặc dù ứng viên không cần lời mời làm việc để nhận được lời mời, họ cần ít nhất một 1 kinh nghiệm làm việc tại 1 trong những ngành nghề sau:

  • Quản lý hệ thống máy tính và thông tin (NOC 0213)
  • Kỹ sư máy tính (NOC 2147)
  • Pphân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu (NOC 2172)
  • Kỹ sư phần mềm (NOC 2173)
  • Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác (NOC 2174)
  • Nhà thiết kế và phát triển website (NOC 2175)

Họ cũng cần phải có một hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Những người nhận được Thông báo kết quả bày tỏ nguyện vọng (NOI) từ Ontario hiện có 45 ngày để nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang.

Nếu họ nhận được đề cử từ tỉnh bang Ontario, họ sẽ tự động nhận thêm 600 điểm Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) cho tổng điểm của họ. Điểm cộng này sẽ đảm bảo giúp họ có được Lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho lần công bố kết quả Express Entry tiếp theo. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai được đề cử theo bất kỳ Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nào ở Canada.

Ontario vẫn chưa công bố số lượng NOI được ban hành trong đợt công bố này, cũng như CRS bắt buộc. Nhiều chi tiết sẽ được phát hành sau khi những ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang.

Làm thế nào để được mời tham gia ứng tuyển nhập cư theo lĩnh vực công nghệ tại Ontario?

Bước đầu tiên để đủ điều kiện nhận lời mời thông qua chương trình công nghệ thuộc OINP là tạo một hồ sơ trong hệ thống Express Entry của Canada.

Hệ thống Express Entry của Canada được quản lý bởi chính phủ liên bang, dùng để quản lý các hồ sơ di trú cho 3 chương trình kinh tế: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada. Chương trình ưu tiên nguồn nhân lực của Ontario công nhận các ứng viên từ Chương trình định cư diện tay nghề liên bang và Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng theo Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Công bố kết quả lĩnh vực công nghệ của OINP sẽ công bố ứng viên từ danh sách ứng viên Express Entry, các nhân viên công nghệ đủ điều kiện sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang từ Ontario.

Sau khi quá trình hoàn tất, các ứng viên sẽ có cơ hội ổn định sự nghiệp công nghệ của họ ở Ontario.

Thông qua phương pháp đặc biệt này, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ có thể tuyển dụng nhân tài hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *