Chương trình diện kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class – CEC) là chương trình nhập cư kinh tế dành cho những ứng viên là người nước ngoài có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập ở Canada trong một thời gian quy định.

Lao động nước ngoài tạm thời là ứng viên phù hợp và đủ điều kiện để nhập cư Canada trở thành thường trú nhân. Có kinh nghiệm làm việc tại Canada, những cá nhân này đã hòa nhập được vào xã hội Canada và thiết lập các mối quan hệ xã hội cũng như các mối quan hệ trong công việc.

Các hồ sơ diện kinh nghiệm Canada được xử lý thông qua hệ thống Express Entry để có thể nhập cư vào Canada. Các ứng viên đủ điều kiện phải tạo hồ sơ Express Entry trực tuyến và nhận được lời mời nộp hồ sơ trước khi họ nộp hồ sơ hoàn thiện cho bộ phận xử lý của IRCC.

Yêu cầu diện kinh nghiệm tại Canada

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

  • Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc, công việc chuyên môn hoặc kỹ thuật tại Canada trong vòng 36 tháng về trước kể từ ngày nộp hồ sơ.
  • Đáp ứng Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 5 hoặc cấp độ 7 tùy thuộc vào công việc mà người đương đơn đang làm việc.
  • Lên kế hoạch sống và làm việc tại một tỉnh bang thuộc Canada, ngoại trừ Quebec (những cá nhân có kinh nghiệm làm việc tại Quebec và những người dự định cư trú tại Quebec có thể đăng ký vào Chương trình dàn cho người có kinh nghiệm tại Quebec).

Ứng viên có thể ở lại Canada trong suốt quá trình nộp hồ sơ. Tuy nhiên, diện kinh nghiệm Canada cũng dành cho những cá nhân không còn ở Canada, miễn là họ nộp hồ sơ trong vòng 3 năm sau khi rời công việc tại Canada.

Các yêu cầu của diện kinh nghiệm Canada dựa trên mô hình vượt qua hoặc thất bại. Nếu các yêu cầu tối thiểu được đáp ứng, người nộp đơn đủ điều kiện để vào danh sách Express Entry.

Lưu ý: Kinh nghiệm tự làm chủ công việc và kinh nghiệm làm việc tích lũy khi bạn còn là sinh viên toàn thời gian không được tính trong chương trình này.

Một lựa chọn phổ biến cho sinh viên quốc tế

Đối với nhiều sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada, chương trình diện kinh nghiệm Canada có thể là lộ trình ngắn, nhanh và đơn giản nhất để trở thành thường trú nhân.

Sau khi hoàn thành chương trình hoặc khóa học tại một cơ sở giáo dục ở Canada, nhiều sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể ở lại trong nước theo giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Nếu trong thời gian này, sinh viên đó tích lũy được ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc thì họ có thể đủ điều kiện để tham gia vào danh sách Express Entry theo diện kinh nghiệm Canada.

Tùy chọn bổ sung cho người lao động nước ngoài

Nếu bạn đang xem xét nộp đơn theo diện kinh nghiệm Canada, bạn có thể có thêm lựa chọn bổ sung để nhập cư Canada thông qua các Chương trình đề cử cấp tỉnh bang khác nhau .