Chương trình diện tay nghề liên bang (FSWP) là con đường nhập cư diện kinh tế chính thức của Canada. Chương trình mang đến cho những người lao động và gia đình họ cơ hội trở thành thường trú nhân tại Canada. 

Chương trình diện tay nghề liên bang (FSWP)

Bước đầu tiên trong chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang là đăng ký hồ sơ vào hệ thống Express Entry.

Dựa trên thông tin do các ứng viên cung cấp, danh sách các ứng viên thuộc diện tay nghề liên bang sẽ được đánh giá và cho điểm theo Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS).

Theo định kỳ, Chính phủ Canada công bố kết quả và gửi lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên được xếp hạng cao nhất trong danh sách Express Entry và công bố điểm số CRS tối thiểu cho mỗi đợt. Điểm CRS không cố định và các ứng viên có thể thực hiện một số công việc nhằm cải thiện số điểm của mình.

Các điều kiện tối thiểu

Người lao động nước ngoài có thể bắt đầu quá trình nhập cư theo Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang bằng cách xác định liệu họ có đáp ứng các điều kiện tối thiểu của chương trình hay không. Các yêu cầu tối thiểu bao gồm:

IRCC xác định khả năng của ứng viên thuộc chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang dựa trên một hệ thống điểm duy nhất. Tuy nhiên, chỉ những ứng viên được xếp hạng cao nhất trong dánh sách Express Entry mới được phát thư mời đăng ký nộp hồ sơ để trở thành thường trú nhân tại Canada. 

Các ứng viên trong nhóm Express Entry, bao gồm cả các ứng viên thuộc chương trình diện tay nghề chuyên mônchương trình dành cho diện có kinh nghiệm tại Canada, đều được đánh giá, cho điểm và xếp hạng dựa trên hệ thống CRS. 

Để đủ điều kiện nộp đơn theo chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang, các ứng viên tiềm năng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về công việc, khả năng ngôn ngữ, học vấn và đạt được ít nhất 67 điểm trên tối đa 100 điểm của chương trình

Hệ thống bao gồm các yếu tố lựa chọn của chương trình sẽ đánh giá các ứng viên dựa trên các yếu tố bao gồm tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc, việc làm được sắp xếp, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng.

Yếu tố lựa chọn

Các yếu tố lựa chọn của chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang được liệt kê dưới đây. Nhấp vào từng yếu tố để tìm hiểu thêm:

Các yếu tốĐiểm
Học vấnTối đa 25 điểm
Kỹ năng ngôn ngữTối đa 28 điểm
Kinh nghiệm làm việcTối đa 15 điểm
Tuổi tácTối đa 12 điểm
Sắp xếp việc làmTối đa 10 điểm
Khả năng thích ứngTối đa 10 điểm
Chi phí ổn định cuộc sống

Nếu được mời nộp hồ sơ, người lao động nước ngoài phải chứng minh rằng họ có đủ điều kiện tài chính để ổn định cuộc sống tại Canada cùng với các thành viên gia đình. Chi phí ổn định cuộc sống không cần chứng minh đối với những người đang làm việc hợp pháp tại Canada hoặc những người đã được sắp xếp công việc.

Kiểm tra y tế

IRCC khuyến khích các ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang và những người phụ thuộc của họ hoàn thành kiểm tra y tế ngay khi ITA được ban hành. Kết quả kiểm tra y tế phải có giá trị tại thời điểm nộp đơn xin thường trú đến khi nhập cảnh Canada. Người nộp đơn cũng phải nộp giấy lý lịch tư pháp là một phần của quy trình nhập cư Canada để chứng minh rằng họ được chấp nhận vào Canada. 

Thời gian xử lý

IRCC đặt mục tiêu xử lý hồ sơ thuộc chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang hoàn chỉnh trong vòng 6 tháng. Vui lòng tham khảo thời gian xử lý hồ sơ nhập cư để tìm hiểu.

Chi phí xử lý

Bảng dưới đây phác thảo chi phí xử lý cho chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang:

Hạng mụcSố tiền
Người nộp đơn chính ($550 phí xử lý hồ sơ + $490 quyền thường trú)$1,040
Người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp (chi phí xử lý $550 + $490 quyền thường trú)$1,040
Con cái phụ thuộc của người nộp đơn chính dưới 22 tuổi và không phải là vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp, hoặc 22 tuổi trở lên không thể nuôi sống bản thân kể từ trước 22 tuổi, do thể chất hoặc tình trạng hiện tại.$150 mỗi đứa trẻ 

* Lệ phí được liệt kê bằng Đô la Canada. 

Người lao động diện tay nghề Quebec

Người lao động nước ngoài quan tâm đến việc xin thường trú theo chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang phải có ý định sống bên ngoài tỉnh bang Quebec.

Chính phủ Quebec điều hành hệ thống nhập cư riêng biệt ngoài hệ thống Express Entry của liên bang và yêu cầu những người lao động phải xin Giấy chứng chỉ lựa chọn dànhh cho nhập cư Quebec (CSQ).

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP) trong Câu hỏi thường gặp về Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP) của chúng tôi.