Chương trình định cư dành cho doanh nhân

Canada, một trong những quốc gia có nền kinh tế hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp nhiều nhất trên toàn cầu, một nơi có sức hấp dẫn để xây dựng và phát triển những ý tưởng kinh doanh mới.

Nếu bạn có ý định định cư tại Canada như là một doanh tại Canada, chính phủ liên bang, cũng như chính phủ tỉnh bang sẽ đề xuất cho bạn những lựa chọn phù hợp.

Chương trình thị thực (Visa) khởi nghiệp kinh doanh

Chương trình thị thực khởi nghiệp kinh kinh doanh khuyến khích các doanh nhân nhập cư phát triển công việc kinh doanh của họ tại Canada. Ứng viên có thể liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân tại Canada, nơi họ có thể tìm được nguồn tài trợ, hướng dẫn trong việc xây dựng và điều hành kinh doanh tại Canada. Với thị thực khởi nghiệp, Canada đặt mục tiêu hướng đến các doanh nhân tiềm năng xây dựng và vận hành các doanh nghiệp với ý tưởng mới để cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và tạo việc làm.

Chương trình doanh nhân Quebec

Chương trình doanh nhân Quebec cho phép các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý đủ điều kiện có cơ hội trở thành thường trú nhân Canada. Về cơ bản, chương trình này yêu cầu họ phải xây dựng doanh nghiệp mới hoặc mua lại 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại hoặc một ngành công nghiệp tại Quebec.

Chương trình doanh nhân tỉnh bang

Các tỉnh bang cung cấp một loạt các chương trình dành cho doanh nhân thông qua chương trình đề cử tỉnh bang. Thông qua các chương trình này, doanh nhân nước ngoài có thể nhập cư tại 1 tỉnh cụ thể.