Tùy thuộc vào giá trị tài sản, khả năng và nguyện vọng đầu tư một số lượng lớn tài sản của bạn vào Canada, cùng với kỹ năng quản lý, sự nhạy bén trong đầu tư và kinh doanh, và đặc biệt là mong muốn sinh sống lâu dài tại Canada, chương trình định cư diện đầu tư tại Canada có thể phù hợp với mong muốn nhập cư của bạn.

Chương trình định cư diện đầu tư

Chương trình định cư diện đầu tư Quebec

Các nhà đầu tư và thành viên gia đình họ có thể sở hữu thị thực nhập cư Canada dành cho thường trú nhân bằng cách đầu tư số tiền $1,2 triệu CAD trong vòng 5 năm với một công ty con của tập đoàn Investissement Quebec. Những người nộp đơn vào Chương trình định cư diện đầu tư Quebec (QIIP) phải định cư tại tỉnh bang Quebec. 

Lưu ý: Chương trình Chương trình định cư diện đầu tư Quebec (QIIP) đang trong quá trình sửa đổi và tạm dừng hoạt động cho đến ngày 01/04/2021.