Mục tiêu của chương trình định cư diện kinh doanh liên bang tại Canada là thúc đẩy phát triển kinh tế và thị trường lao động bằng cách thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân và cá nhân tự kinh doanh và làm chủ công việc từ bên ngoài Canada bằng vốn đầu tư và sự nhạy bén trong kinh doanh của các doanh nhân nước ngoài.

Chương trình định cư diện kinh doanh liên bang

Ngoài việc thu hút các doanh nhân nước ngoài, chương trình định cư diện kinh doanh liên bang của Canada cũng tạo ra các cơ hội thương mại mới và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài đang phát triển bằng cách chào đón những doanh nhân nước ngoài, những người đã quá quen thuộc với thị trường ở các sở tại. 

Các cá nhân sở hữu kinh nghiệm quản lý kinh doanh và giá trị tài sản cao có thể đủ điều kiện để xin thị thực nhập cư (Visa Immigrant) dành cho thường trú nhân theo 1 trong các chương trình định cư diện kinh doanh liên bang của Canada như sau:

Chương trình Thị thực khởi nghiệp (Start-up Visa) dành cho các doanh nhân có ý tưởng đột phá và mong muốn phát triển ý tưởng và công việc kinh doanh của họ tại Canada. Các doanh nhân phải đảm bảo số tiền đầu tư và sự hỗ trợ từ một tổ chức đầu tư nằm trong danh sách các tổ chức đã được chỉ định tại Canada.

Chương trình định cư diện tư kinh doanh: Để đủ điều kiện là người tự làm chủ công việc kinh doanh tại Canada, các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu của chương trình và có kinh nghiệm ở một trong các lĩnh vực như nông nghiệp, nghệ thuật hoặc thể thao…