Chương trình định cư diện kinh doanh Quebec là chương trình dành cho các nhà đầu tư, doanh nhân, cá nhân tự kinh doanh muốn đầu tư hoặc xây dựng công việc kinh doanh và sinh sống lâu dài tại tỉnh bang Quebec.

Chương trình định cư diện kinh doanh Quebec

Tất cả các ứng viên của chương trình định cư diện kinh doanh Quebec phải chứng minh rằng họ có khả năng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Quebec nói riêng và Canada nói chung. Ngoài ra, các ứng viên phải chứng minh họ có ý định sinh sống lâu dài tại Quebec. Những người nộp hồ sơ đủ điều kiện sẽ nhận được Chứng chỉ lựa chọn dành cho nhập cư Quebec (Certificat de sélection du Québec – CSQ) và sau đó họ phải đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ liên bang Canada trước khi được chấp thuận cho thường trú.

Có 3 chương trình định cư diện kinh doanh Quebec, mỗi chương trình có các yêu cầu và quy trình lựa chọn riêng biệt:

  • Chương trình định cư diện đầu tư Quebec: Để đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư, các ứng viên phải sở hữu tài sản giá trị, kinh nghiệm quản lý và mong muốn đầu tư vào một khoản đầu tư được chính phủ bảo đảm trong vòng 5 năm. Tài chính của khoản đầu tư này thường có giá trị cụ thể thông qua các tổ chức tài chính tại Canada. Chú ý: Chương trình này tạm dừng hoạt động từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/04/2021.
  • Chương trình định cư cho doanh nhân Quebec: Để đủ điều kiện cho chương trình này, các cá nhân phải sở hữu một tài sản ròng cụ thể, dự án kinh doanh, số tiền ký gửi (để khởi nghiệp và được đảm bảo) và sẵn sàng trong việc thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Quebec và tham gia vào việc vận hành doanh nghiệp với vai trò người quản lý.
  • Chương trình định cư diện tự kinh doanh Quebec: Để đủ điều kiện cho chương trình này, cá nhân phải sở hữu tài sản giá trị xác định, có kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề hoặc chuyên môn mà họ dự định triển khai công việc tại Quebec. Bên cạnh đó, họ phải ký gửi một khoản đảm bảo nhất định với chính phủ.

Tìm hiểu thêm về tỉnh bang Quebec.