Nếu bạn là một doanh nhân hoặc là người quản lý điều hành doanh nghiệp, và bạn muốn định cư tại Canada, chương trình định cư diện kinh doanh có thể là một lựa chọn nhập cư thích hợp cho bạn.

Chương trình định cư diện kinh doanh

Chương trình định cư diện kinh doanh tìm cách thu hút các cá nhân có kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp trong quá khứ, những doanh nhân này sẽ có thể đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của nền kinh tế Canada trong tương lai.

Nếu bạn đang muốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Canada, bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp mới hoặc mua lại một doanh nghiệp ở Canada, một số chương trình định cư Canada diện kinh doanh có thể phù hợp với bạn, ví dụ như chương trình Thị thực khởi nghiệp (Start-up Visa). Trong trường hợp bạn đã có dự định định cư tại một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ xác định, bạn có thể xem xét các chương trình định cư diện kinh doanh hoặc diện đầu tư theo các chương trình định cư diện kinh doanh của tỉnh bang mà bạn đang theo đuổi.