Chính phủ Canada, cũng như chính phủ tỉnh bang Quebec, cung cấp các Chương trình định cư diện tự kinh doanh cho các cá nhân tự làm chủ công việc kinh doanh trong một số ngành công nghiệp và lĩnh vực nhất định.

Chương trình định cư diện tự kinh doanh

Chương trình tự kinh doanh liên bang

Để đủ điều kiện nhập cư chương trình diện tự kinh doanh liên bang tại Canada, đương đơn phải chứng minh rằng mình có kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghệ thuật hoặc thể thao… Các cá nhân tham gia chương trình định cư diện tự kinh doanh phải chứng minh khả năng đóng góp trong lĩnh vực tự kinh doanh, tự làm chủ của mình đối với sự phát triển chung của nền kinh tế Canada.

Chương trình định cư tự kinh doanh Quebec

Chương trình định cư diện tự kinh doanh Quebec cho phép các ứng viên đủ điều kiện có cơ hội thường trú tại Canada với điều kiện họ có thể tự kinh doanh hoặc làm chủ công việc một cách hiệu quả tại tỉnh bang này bằng các kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại hoặc ngành nghề quy định cụ thể.