Chương trình Express Entry British Columbia: Yêu cầu chung

Express Entry là một hệ thống quản lý đăng ký trực tuyến được giới thiệu bởi Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vào tháng 01/2015. British Columbia giới thiệu Express Entry BC (EEBC) cùng một thời điểm. EEBC cho phép BC PNP sử dụng hệ thống Express Entry của IRCC để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cụ thể của tỉnh bang.

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký và nộp hồ sơ BC PNP, vui lòng xem lại phần quy trình  của hướng dẫn này.

Yêu cầu chung – Express Entry BC

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu EEBC sau đây để nhận được ưu tiên xử lý đơn xin thường trú của bạn. Bạn  phải:

– Đáp ứng tiêu chí cho ít nhất một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang thuộc hệ thống Express Entry của IRCC.

– Nhận được một số hồ sơ IRCC Express hợp lệ và mã xác nhận việc làm, và cho thấy sự quan tâm của bạn trong việc định cư tại B.C.

– Nhận được đề cử theo một trong các diện thuộc BC PNP EEBC.

Nếu bạn quan tâm đến PNP BC dưới dạng EEBC, bạn cần phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho cả hai loại bao gồm diện liên quan thuộc BC PNP cũng như một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang đủ điều kiện.

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các dạng thuộc Express Entry BC:

Express Entry BC – Người lao động lành nghề

Express Entry BC – Chuyên viên y tế

Express Entry BC – Sinh viên quốc tế

Express Entry BC – Nghiên cứu sinh quốc tế

Tất cả các diện thuộc EEBC, ngoại TRỪ EEBC – Diện nghiên cứu sinh quốc tế, yêu cầu một thỏa thuận công việc hợp lệ không xác định thời hạn*, toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng tại B.C.. Vị trí việc làm với yêu cầu thời gian làm việc phần lớn bên ngoài của B.C. không đủ điều kiện cho diện này.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Ngoài ra, để đáp ứng các yêu cầu của BC PNP, bạn cũng phải đạt các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang như sau:

– Chương trình người lao động lành nghề liên bang

Chương trình người lao động cấp cao liên bang

– Nhóm có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Các chương trình liên bang yêu cầu một bài kiểm tra ngôn ngữ ở cấp độ quy định và có thể yêu cầu một đánh giá độc lập về học vấn của bạn đi ngược lại các tiêu chuẩn của Canada.

Bạn phải xem qua hệ thống Express Entry của IRCC, hoàn thành việc điền thông tin cá nhân, và nếu đủ điều kiện, hãy tạo một tài khoản. Bạn cũng phải chỉ ra rằng bạn quan tâm đến việc an cư tại B.C.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin về học vấn, ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc như là một phần của hệ thống Express Entry. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang có thể Express Entry, bạn sẽ nhận được số hồ sơ Express Entry và mã số hợp lệ để tìm công việc. Đây là những con số cụ thể được chỉ định riêng cho bạn.

Trừ trường hợp có ghi chú khác, sau đây là các yêu cầu trong tất cả các loại của Express Entry BC và Diện tay nghề.

– Nhà tuyển dụng B.C. đưa ra đề nghị công việc và bạn đã chấp thuận, không xác định thời hạn*, việc làm toàn thời gian trong một ngành nghề đủ điều kiện ở B.C. (Ngoại lệ: Diện tay nghề – Nghiên cứu sinh quốc tế và EE BC – Nghiên cứu sinh quốc tế).

* Xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot cho “đề nghị công việc không xác định thời hạn” ngoại ngành nghề công nghệ đủ điều kiện.

– Bạn phải đủ điều kiện cho vị trí công việc được đề nghị. BC PNP có thể tham khảo Hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia (NOC), WorkBC hoặc tiêu chuẩn ngành để xác định trình độ yêu cầu tối thiểu cho một ngành nghề. Tìm hiểu thêm thông tin về NOC và cách thức hoạt động.

– Mức lương bạn được đề nghị phải nằm trong khung lương cho nghề nghiệp ở B.C. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo các yêu cầu cá nhân.

– Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tối thiểu đối với diện nhập cư liên bang mà bạn đủ điều kiện và cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại một cơ quan do IRCC chỉ định. Các bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bao gồm: International English Language Testing System (IELTS) General Training, Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General) hoặc  the Test d’évaluation de français (TEF).

Nếu bạn đang trong quá trình thực hiện việc kiểm tra ngôn ngữ sau khi đã đăng ký trong hệ thống, bạn phải cung cấp cho BC PNP một bản sao kết quả kiểm tra ngôn ngữ tại thời điểm nộp hồ sơ, bất kể ngành nghề nào tại B.C.

– Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem phần yêu cầu thu nhập tối thiểu.

– Trong 5 năm trước khi nộp đơn của bạn và trong suốt quá trình đăng ký BC PNP, bạn và vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp của bạn không được nắm giữ cổ phần sở hữu hoặc cổ phần kết hợp nhiều hơn 10% của công ty tại B.C. đã đề nghị công việc cho bạn.

– Việc làm của bạn phải có lợi ích kinh tế cho B.C. Ví dụ, việc làm của bạn sẽ góp phần vào:

+ Duy trì hoặc tạo việc làm cho người Canada.

+ Truyền đạt được kiến thức và kỹ năng cho người Canada

+ Hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới

+ Xây dựng lực lượng lao động cho một dự án lớn.

Việc làm của bạn không ảnh hưởng xấu đến việc giải quyết tranh chấp lao động, hoặc việc làm của bất cứ ai tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào như  vậy, hoặc các cơ

Nếu được mời đăng ký, bạn phải nộp lệphí nộp đơn $700 cho ứng dụng trực tuyến của bạn trước khi ứng dụng của bạn sẽ bị xử lý. Bộ hồ sơ không đầy đủ sẽ không được chấp thuận, và phí nộp đơn sẽ chỉ được hoàn lại nếu bạn rút đơn của bạn trước khi PNP BC bắt đầu đánh giá nó. Bạn có thể liên hệ với PNP BC bằng văn bản bằng cách gửi email đến  PNPinfo@gov.bc.ca  để rút đơn đăng ký của bạn và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện được hoàn lại tiền hay không. Xin vui lòng cung cấp tên đầy đủ của bạn, ngày sinh của bạn, và ycủa chúng tôi BC PNP ứng dụng số tập tin trong yêu cầu email của bạn. Yêu cầu rút tiền gửi trong người hoặc qua thư thoại sẽ không được chấp nhận.

– BC PNP sẽ không đề cử bạn nếu bạn:

+ Bị cấm vào Canada

+ Đang ở Canada và không thuộc diện di trú nào (nếu tình trạng của bạn đã hết hạn và bạn không thể chứng minh rằng bạn đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng trong thời hạn 90 ngày, bạn bị coi là không thuộc diện di trú nào)

+ Đang làm việc ở Canada nhưng không được cho phép (không có Work Permit)

+ Có yêu cầu tị nạn chưa được giải quyết ở Canada

+ Theo lệnh trục xuất trong hoặc ngoài Canada

– Một cá nhân chỉ có thể có một lần đăng ký và một lần nộp hồ sơ BC PNP hoạt động tại một thời điểm.

Nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm làm việc ở Canada, BC PNP chỉ xem xét kinh nghiệm làm khi bạn được ủy quyền làm việc hợp pháp. Bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm công việc cụ thể.

Xin lưu ý rằng sau khi hoàn thiện việc nộp hồ sơ, BC PNP chỉ có thể tiến hành để đề cử bạn nếu Express Entry hồ sơ của bạn vẫn còn hợp lệ BC PNP có thể thấy được. Nếu hồ sơ Express Entry của bạn đã hết hạn, BC PNP không thể đề cử bạn.

Ngoài ra, nếu IRCC gửi cho bạn một lời mời để áp dụng trước khi BC PNP đề cử bạn thông qua Express Entry, hồ sơ của bạn sẽ không hiển thị trên Express Entry của BC PNP. Để tiến hành một đề cử, bạn cần phải từ chối lời mời của IRCC và chờ đợi một đề cử từ BC PNP. Nếu bạn không từ chối lời mời từ IRCC trên Express Entry, hồ sơ BC PNP của bạn sẽ bị đóng, và sẽ không được hoàn lại tiền  .

Tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *