Chương trình Express Entry British Columbia: Yều cầu về thu nhập tối thiểu

Để đủ điều kiện cho nhập cư diện tay nghề BC PNP, ngoại trừ diện Nghiên cứu sinh quốc tế, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu như sau:

– Lương hàng năm ở B.C.

– Địa điểm cư trú tại B.C.

– Số Người phụ thuộc

BC PNP đã thiết lập ngưỡng thu nhập gia đình tối thiểu cho Khu vực Greater Vancouver và phần còn lại của B.C. Gia đình bạn phải đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu cho khu vực cư trú mà bạn đã chọn.

Thu nhập gia đình là tổng số:

– Tổng thu nhập hàng năm của bạn từ chủ lao động tại B.C.

– Nếu có thể, mức lương thường xuyên hàng năm của vợ/chồng người sống chung hợp pháp tại B.C. Người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp phải có giấy phép làm việc hợp lệ.

Khi tính toán thu nhập của gia đình bạn, BC PNP sẽ chỉ xem xét tổng tiền lương hàng năm thông thường. BC PNP không coi tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, tiền làm thêm giờ, trợ cấp nhà ở, tiền phòng hoặc các khoản thanh toán khác là một phần tiền lương của bạn. Với mục đích xác định thu nhập gia đình của bạn, tiền lương hàng năm của bạn được tính bằng cách sử dụng số giờ làm việc trong một tuần, tối đa 40 giờ/tuần x 52 tuần mỗi năm. Đối với tài xế xe tải đường dài, tiền lương hàng năm của bạn được tính bằng cách sử dụng số giờ làm việc trong một tuần đến tối đa 60 giờ/tuần x 52 tuần.

– Với mục đích tính toán quy mô gia đình, những người phụ thuộc là công dân Canada hoặc thường trú nhân không được tính đến.

Việc chứng minh sự chính xác và hợp pháp của mức lương được coi là trách nhiệm của chủ lao động. Hồ sơ sẽ không được chấp thuận khi BC PNP tin rằng tiền lương bị thổi phồng hoặc tăng lên nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu thu nhập tối thiểu hoặc cho mục đích đạt được điểm đăng ký cao hơn.

Nếu bạn đang làm việc hợp pháp tại B.C., bạn phải chứng minh thu nhập của bán đúng với mức lương được đề nghị và phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu trước khi nộp đăng ký BC PNP. Người lao động sơ cấp và bán chuyên nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngưỡng thu nhập tối thiểu trong giai đoạn 9 tháng trước khi nộp đăng ký và đơn đăng ký.

Nếu ban đầu bạn được thuê dựa trên LMIA (giấy phép thuê lao động nước ngoài) tích cực, tiền lương của bạn tại thời gian đăng ký phải bằng hoặc lớn hơn mức lương đã nêu trong đề nghị công việc (thư tuyển dụng) và trên LMIA.

Mức lương của người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp chỉ được tính toán nếu có giấy phép làm việc hợp pháp tại B.C. Bảng dưới đây bao gồm quy mô của một đơn vị gia đình  (người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp, trẻ em phụ thuộc, dù họ có đến B.C. với bạn hay không), để xác định nếu bạn đáp ứng ngưỡng thu nhập tối thiểu cho khu vực cư trú của bạn.

Xin lưu ý rằng vợ/chồng sẽ được tính trong đơn vị gia đình của bạn trừ khi bạn cung cấp tài liệu hợp pháp chứng minh sự phân chia, giấy chứng nhận ly hôn hoặc một tài liệu chính thức tương đương cho thấy rằng mối quan hệ đã kết thúc.

Cũng xin lưu ý rằng số người phụ thuộc trong hồ sơ nộp cho liên bang để xin phép trở thành thường trú nhân phải phù hợp với số người phụ thuộc được liệt kê trong hồ sơ BC PNP của bạn. BC PNP phải được thông báo về sự thay đổi của quy mô gia đình bạn trong suốt quá trình đăng ký thường trú BC PNP và IRCC.

Bất kỳ sự thay đổi thông tin của người phụ thuộc có thể ảnh hưởng đến yêu cầu thu nhập tối thiểu. Nếu không thông báo cho BC PNP về sự thay đổi có thể dẫn đến việc từ chối hồ sơ của bạn hoặc thu hồi đề cử của bạn.

Ngưỡng thu nhập tối thiểu theo khu vực cư trú
Kích thước của gia đìnhKhu vực Greater VancouverPhần còn lại của B.C.
1$22.804$19.006
2$28.390$23.659
3$34.902$29.087
4$42.376$35.316
5$48.062$40.054
6$54.205$45.175
7 hoặc nhiều hơn$60.350$50.296

Ngưỡng thu nhập tối thiểu trong bảng này là 90% số tiền theo ngưỡng thu nhập thấp năm 2017 (LICO) được thiết lập bởi Cục Thống Kê Canada.

Bảng này được cập nhật thường xuyên dữ liệu của LICO.

Tất cả các ứng viên Express Entry British Columbia phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập tối thiểu của BC PNP được nêu ở trên.

Theo diện Express Entry British Columbia, bạn phải chứng minh bạn đáp ứng số tiền tiết kiệm là phí an cư tối thiểu của một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang như là Express Entry.

Vui lòng xem xét cẩn thận website của IRCC để biết thông tin chi tiết quỹ an cư yêu cầu theo diện Express Entry. Yêu cầu đối với quỹ an cư theo chương trình nhập cư kinh tế liên bang mà người nộp đơn đủ điều kiện

Xin lưu ý rằng yêu cầu chứng minh quỹ an cư của IRCC tách biệt với các yêu cầu thu nhập tối thiểu của BC PNP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *