Thị thực khởi nghiệp - Start-up Visa Canada

Chương trình thị thực khởi nghiệp kinh doanh sẽ hỗ trợ doanh nhân thành lập doanh nghiệp, đồng thời cho phép họ trở thành thường trú nhân tại Canada.

Chương trình khuyến khích các doanh nhân nhập cư thành lập và phát triển doanh nghiệp của họ ở Canada. Ứng viên sẽ liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân ở Canada, nơi họ nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn trong việc xây dựng và vận hành doanh nghiệp của họ ở Canada.

Yêu cầu của chương trình

Mục đích của chương trình này là tuyển dụng các doanh nhân nước ngoài, những doanh nhân có ý tưởng mới, sáng tạo và tạo ra việc làm mới, thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Các ứng viên xin thị thực khởi nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (CLB cấp độ 5 trong tất cả các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết).
 • Chi phí ổn định cuộc sống trong thời gian đầu tại Canada.
 • Kế hoạch an cư tại tỉnh bang (ngoại trừ Quebec).
 • Đủ điều kiện về sức khỏe và không có tiền sử phạm pháp.
 • Chứng minh doanh nghiệp được hỗ trợ thông qua một tổ chức được chỉ định.
 • Chứng minh doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đối với chủ sở hữu.

Đối với mỗi doanh nghiệp được thành lập theo chương trình thị thực khởi nghiệp kinh doanh, chỉ tối đa 5 ứng viên nước ngoài có thể nộp đơn xin thường trú.

Chi tiết về đầu tư

Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã chỉ định các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và vườn ươm doanh nghiệp tham gia chương trình thị thực khởi nghiệp.

Ứng viên được yêu cầu phải có 1 khoản tiền đầu tư tối thiểu cho việc khởi nghiệp tại Canada. Trường hợp, họ được quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ, khoản đầu tư của họ phải tối thiểu là $200.000. Nếu đến từ nhà đầu tư thiên thần, họ phải đảm bảo tối thiểu $75.000.

Ứng viên không cần phải đảm bảo khoản đầu tư nào trong trường hợp được hỗ trợ từ vườn ươm doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng viên và doanh nghiệp phải chấp nhận vào 1 chương trình vườn ươm doanh nghiệp ở Canada.

Ứng viên không bắt buộc phải đầu tư bất kỳ khoản tiền nào của mình. Nếu họ khởi nghiệp không thành công, các cá nhân nhận được tình trạng thường trú nhân thông qua chương trình này vẫn giữ được tình trạng thường trú của họ.

Bằng chứng về việc cam kết

Để chứng minh rằng đương đơn đã nhận được hỗ trợ từ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp, các tổ chức này phải nộp Giấy chứng nhận cam kết hỗ trợ cho IRCC. Tài liệu này bao gồm tất cả thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa đương đơn và tổ chức hỗ trợ. Mục đích của tài liệu này là tóm tắt các chi tiết liên quan giữa đương đơn và tổ chức hỗ trợ.

Ngoài ra, đương đơn sẽ nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức đầu tư, tài liệu này đương đơn sẽ nộp cùng với đơn xin thường trú. Nếu có nhiều hơn 2 ứng viên của cùng 1 khởi nghiệp, cam kết của tổ chức đầu tư có thể có điều kiện đối với 1 hoặc nhiều người trở thành thường trú nhân. Đương đơn chính sẽ là người quan trọng nhất của doanh nghiệp, trường hợp đương đơn chính bị từ chối, tất cả những người còn lại trong Giấy chứng nhận cam kết cũng sẽ bị từ chối.

Hỗ trợ từ nhiều tổ chức

Ứng viên có thể nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức chỉ định. Trong trường hợp này, tất cả các tổ chức phải xác định sự hiện diện của nhau, tất cả các tổ chức hỗ trợ sẽ phối hợp cùng nhau cung cấp cho IRCC 1 giấy chứng nhận cam kết hỗ trợ và 1 thư hỗ trợ cho người đương đơn.

Một khi một công ty đầu tư mạo hiểm được chỉ định vào doanh nghiệp khởi nghiệp, tổng số tiền đầu tư tối thiểu vào doanh nghiệp đó là $200.000, ngay cả khi có 1 nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào cùng doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ ít nhất 1 nhà đầu tư thiên thần và không có nhóm đầu tư mạo hiểm nào đầu tư thì tổng số tiền đầu tư tối thiểu vào doanh nghiệp đó là $75.000.

Quá trình đánh giá ngang hàng

Để bảo vệ chương trình chống lại sự gian lận, một quy trình đánh giá ngang hàng được đưa vào để đảm bảo sự công bằng. Quá trình này được thiết kết để đảm bảo các thỏa thuận giữa tổ chức đầu tư và doanh nhân nước ngoài là hợp pháp. Một quan chức của Bộ Nhập Cư có thể yêu cầu 1 đánh giá độc lập bởi 1 tổ chức ngang hàng. Kết quả này được xác định bởi hiệp hội ngành đại diện cho tổ chức đầu tư. Ví dụ, trường hợp doanh nghiệp được đầu tư bởi nhà đầu tư thiên thần, Hiệp Hội Nhà Đầu Tư Thiên Thần Quốc Gia chịu trách nhiệm thiết lập 1 đánh giá ngang hàng.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp được đầu tư bởi quỹ đầu tư mạo hiểm, Hiệp Hội Đầu Tư Mạo Hiểm và Đầu Tư Tư Nhân sẽ chịu trách nhiệm đánh giá ngang hàng. Mặc dù đánh giá ngang hàng có thể được yêu cầu nếu quan chức Bộ Nhập Cư cần thông tin để đưa ra quyết định, họ cũng có thể bắt đầu kiểm tra 1 cách ngẫu nhiên. Đánh giá ngang hàng của cơ quan có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của quan chức Bộ Nhập Cư. Kết quả đánh giá ngang hàng chỉ xác nhận rằng tổ chức đầu tư đã thực hiện các công việc phù hợp với quy định pháp luật, tuy nhiên, kết quả này sẽ không cung cấp về tính khả thi của đề xuất.

 • Đánh giá ngang hàng kiểm tra những yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp khởi nghiệp, cụ thể như sau:
 • Đảm bảo rằng công ty đã hoặc sẽ được thành lập ở Canada.
 • Đảm bảo và xác minh quyền sở hữu doanh nghiệp và các yêu cầu chương trình.
 • Đảm bảo rằng tổ chức đầu tư đã xem xét khả năng và tiềm năng của mô hình kinh doanh, đánh giá đội ngũ quản lý của doanh nghiệp và quyền sở hữu tải sản trí tuệ.
 • Đảm bảo trọng tâm các sản phẩm và dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng
 • Xác nhận, đối với các ứng viên được đầu tư bởi vườn ươm doanh nghiệp, chấp nhận vào một vườn ươm doanh nghiệp.

Chương trình khởi nghiệp sau 5 năm thí điểm thành công kể từ năm 2013, đã được chính phủ Canada cho phép trở thành chương trình chính thức vào 2018.