Đại diện nước ngoài hiện được miễn trừ trong lệnh hạn chế đi lại

Đại diện nước ngoài hiện được miễn trừ trong lệnh hạn chế đi lại

Biên giới của Canada vẫn đóng cửa nhưng các nhà ngoại giao nước ngoài, viên chức lãnh sự, quan chức và thành viên gia đình trực tiếp của họ đã được thêm vào danh sách miễn trừ khỏi lệnh hạn chế nhập cảnh.

Miễn trừ mới áp dụng cho các công dân nước ngoài được chấp nhận trên hộ chiếu ngoại giao bởi sự phê duyệt của lãnh sự hoặc phê duyệt chính thức do Chánh văn phòng Vụ các vấn đề toàn cầu Canada ban hành. Họ phải là một nhà ngoại giao, viên chức lãnh sự, đại diện hoặc quan chức được công nhận của nước ngoài, của Liên Hợp Quốc hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức quốc tế nào mà Canada là thành viên.

Đại diện nước ngoài hiện có thể đến Canada sau khi có sự chấp nhận của Vụ các vấn đề toàn cầu Canada. Tất cả đều được yêu cầu sở hữu thị thực cư trú tạm thời (TRV) trước khi họ đến Canada theo các hạn chế hiện tại.

Các TRV phải thuộc diện “D-1” hoặc “O-1” để các nhân viêncửa khẩu cho phép người giữ hộ chiếu được hưởng các đặc quyền ngoại giao, lãnh sự…

Tin tức này được đưa ra sau khi Canada mở lại TRV và Giấy phép du lịch điện tử (eTA) vào ngày 1/7/2020.

Các hạn chế đi lại của Canada hiện không áp dụng cho các thành viên gia đình đang ở hơn 15 ngày, người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế đã được cấp giấy phép trước ngày 18/3 và phải học tập tại Canada. Người nhập cảnh cũng phải chứng minh với Cơ quan cửa khẩu Canada (CBSA) rằng họ đang nhập cảnh vì một lý do thiết yếu để được phép vào Canada.

Canada đã mở rộng định nghĩa về gia đình gần của gia đình trực tiếp trong đại dịch Covid-19. Ngoài vợ, chồng, con cái phụ thuộc, gia đình trực tiếp bao gồm:

 • Cha mẹ hoặc cha mẹ kế
 • Người phối ngẫu của cha mẹ hoặc cha mẹ kế hoặc người sống chung hợp pháp
 • Người giám hộ hoặc gia sư

Những người vào Canada từ nước ngoài vẫn phải tự cách ly trừ khi họ thuộc một trong các trường hợp miễn trừ sau đây:

 • Phi hành đoàn hàng không;
 • Những người đến Canada để hỗ trợ phản ứng Covid-19
 • Lực lượng Canada;
 • Những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo Giám đốc Y tế Công cộng;
 • Những người đến Canada vì lợi ích quốc gia được xác định bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, hoặc Bộ trưởng Nội An và Cơ quan khẩn cấp cộng đồng
 • Nhân viên dịch vụ cấp cứu;
 • Những người cung cấp chăm sóc y tế hoặc cung cấp thiết bị y tế;
 • Những người đến Canada để nhận các dịch vụ y tế không liên quan đến COVID-19;
 • Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và sinh viên được cấp phép, những người được phép làm việc trong lĩnh vực y tế, miễn là họ không chăm sóc những người nhạy cảm trong thời gian 14 ngày;
 • Người vào Canada trên một tàu đánh cá;
 • Những người đến Canada trong ranh giới của một cộng đồng xuyên biên giới;
 • Những người qua biên giới thường xuyên cho công việc.

Biên giới của Canada vẫn đóng cửa đối với du khách nước ngoài cho đến ngày 31/7. Biên giới Canada – Hoa Kỳ hiện đã đóng cửa cho đến ngày 21/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *