Ứng viên được yêu cầu đảm bảo một khoản đầu tư tối thiểu cho khởi nghiệp của họ tại Canada.

Nếu hỗ trợ đến từ quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Canada, khoản đầu tư ít nhất là $200.000. Nếu đến từ nhà đầu tư thiên thần, họ phải có ít nhất $75.000. Ứng viên không bắt buộc phải đầu tư bằng tiền của mình. Nếu khởi nghiệp không thành công, các cá nhân được cấp thường trú thông qua chương trình này vẫn giữ được tình trạng thường trú của họ.

Một công ty đầu tư mạo hiểm có trách nhiệm đầu tư bảo đảm từ tiền của các nhà đầu tư tư nhân và đầu tư thay mặt họ. Các nhà đầu tư thiên thần bao gồm các nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến các công việc kinh doanh ưa thích của họ. Nhà đầu tư thiên thần có thể tiếp cận gần hoặc chung tay cho việc thành lập và vận hành doanh nghiệp. Mặt khác, các nhà đầu tư mạo hiểm thường yêu cầu một vị trí trong ban điều hành công ty. Cả hai đều có thể hỗ trợ các doanh nhân trong việc thiết lập kinh doanh tại Canada.

Dưới đây là danh sách các tổ chức mà chính phủ chỉ định để làm việc với các doanh nhân trong chương trình thị thực khởi nghiệp

Quỹ đầu tư mạo hiểm

 • BDC Venture Capital
 • Blackberry Partners Fund II LP (doing business as Relay Ventures Fund II)
 • Celtic House Venture Partners
  • Celtic House Venture Partners Fund III LP
  • Celtic House Venture Partners Fund IV LP
 • DRI Capital Inc.
 • Extreme Venture Partners LLP
 • Golden Opportunities Fund Inc.
 • iNovia Capital Inc.
 • Lumira Capital
 • Mobio Technologies Inc.
 • New Brunswick Innovation Foundation Inc.
 • Oak Mason Investments Inc.
 • OMERS Ventures Management Inc.
 • Pangaea Ventures Fund III, LP
 • PRIVEQ Capital Funds
  • PRIVEQ III Limited Partnership
  • PRIVEQ IV Limited Partnership
 • Quorum Group
  • Advantage Growth (No.2) LP
  • Ontario SME Capital Corporation
  • Quorum Investment Pool Limited Partnership
  • Quorum Secured Equity Trust
 • Real Ventures
 • Rho Canada Ventures
 • Rogers Venture Partners, LLC
 • Summerhill Venture Partners Management Inc.
 • Tandem Expansion Management Inc.
 • Top Renergy Inc.
 • Vanedge Capital Limited Partnership
 • Version One Ventures
 • Wellington Financial LP
 • Westcap Mgt. Ltd.
  • Canadian Accelerator Fund Ltd.
 • Yaletown Venture Partners Inc.

Nhà đầu tư thiên thần

 • Angel One Network Inc.
 • Canadian International Angel Investors
 • First Angel Network Association
 • Golden Triangle Angel Network
 • Oak Mason Investments Inc.
 • Southwestern Ontario Angel Group
 • TenX Angel Investors Inc.
 • VANTEC Angel Network Inc.

Vườn ươm doanh nghiệp

 • Canada Accelerator Co (d/b/a HIGHLINE)
 • Communitech
 • Empowered Startups Ltd.
 • Extreme Innovations
 • INcubes Inc.
 • Innovacorp
 • Innovate Calgary
 • Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara
 • Knowledge Park o/a Planet Hatch
 • LaunchPad PEI Inc.
 • Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel
 • Ryerson Futures Inc.
 • Toronto Business Development Centre
 • Waterloo Accelerator Centre

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thị thực khởi nghiệp Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi.