Điểm số đối với các yếu tố nguồn nhân lực chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Các yếu tố nguồn nhân lực là những kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực mà các cá nhân đóng góp vào nền kinh tế của B. C. Những yếu tố này hỗ trợ giải quyết thành công sự hội nhập và ổn định của tỉnh bang.

kinh nghiệm trực tiếp làm việc liên quan

Yếu tố này đánh giá các cá nhân có kinh nghiệm trực tiếp làm việc có khả năng hòa nhập thành công vào thị trường lao động tại B.C.

Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên số năm làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ/tuần) và và bán thời gian, liên quan trực tiếp đến công việc bạn được thỏa thuận tại B.C. Kinh nghiệm này có thể từ công việc được làm trong Canada hoặc ở nước ngoài. Kinh nghiệm làm việc trực tiếp này phải được tích lũy trong vòng 10 năm qua. Đối với kinh nghiệm làm việc bán thời gian,  bạn sẽ được ghi có 50% trong thời gian làm việc của bạn.

NOC là một hệ thống được sử dụng bởi chính phủ Canada để phân loại công việc (ngành nghề). Việc làm được tách nhóm theo phân loại công việc và phân loại trách nhiệm.

Đối với quy trình đăng ký, BC PNP định nghĩa kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp là làm việc được trả lương toàn thời gian hoặc bán thời gian được phân loại cùng mã NOC với thỏa thuận công việc mà bạn chấp thuận tại B.C.. Có kinh nghiệm trong một nghề nghiệp liên quan ở NOC bằng hoặc lớn hơn mã NOC của công việc được thỏa thuận tại B.C. cũng được chấp thuận nếu bạn có thể chứng minh kinh nghiệm làm việc này liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công việc được nêu trong thỏa thuận công việc tại B.C.. Thông tin này sẽ được yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ. Kinh nghiệm làm việc ở NOC thấp hơn sẽ không được coi là liên quan trực tiếp.

Ví dụ:

– Bạn đã làm việc toàn thời gian 8 năm trong vòng 10 năm qua tại đất nước của bạn với ngành nghề là Điều dưỡng chính quy (NOC 3012). Thỏa thuận công việc tại B.C. hiện tại của bạn là một Điều dưỡng thực tập có giấy phép (NOC 3233). Bởi vì kinh nghiệm làm việc trước đây là trực tiếp ở NOC cao hơn nên được xem là liên quan (đủ điều kiện).

– Bạn có 3,5 năm làm việc toàn thời gian trong vòng 10 năm tại đất nước của bạn với vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (NOC 0013). Thỏa thuận công việc của bạn tại B.C. là đại diện kinh doanh lĩnh vực tài chính (NOC 6235). Bạn có thể nhập kinh nghiệm trước đây của bạn bởi vì nó có liên quan trực tiếp và ở mức NOC cao hơn so với lời mời làm việc.

– Bạn có hơn 10 năm làm việc toàn thời gian trong vòng 10 năm qua tại đất nước của bạn với vị trí Kỹ sư xây dựng dân dụng (NOC 2131). Thỏa thuận công việc hiện tại của bạn là Giám sát dịch vụ thực phẩm (NOC 6311). Trong trường hợp này, kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn sẽ không đủ điều kiện vì nó không liên quan trực tiếp ngay cả khi nó ở NOC cao hơn.

– Bạn có 30 tháng làm việc bán thời gian trong vòng 10 năm qua tại đất nước của bạn với vị trí Phát triển Website (NOC 2175). Hiện tại, thỏa thuận công việc của bạn cũng là Phát triển Website (NOC 2175). Trong trường hợp này, kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn sẽ được ghi có 50% thời gian, tức là 15 tháng.

Kinh nghiệm tích lũy khi vừa học vừa làm có thể được tính đến nế đáp ứng các tiêu chí sau:

– Công việc vừa học vừa làm được trả lương là toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ/tuần)

– Kinh nghiệm vừa học vừa làm được trả lương ở NOC bằng hoặc lớn hơn NOC trong thỏa thuận công việc tại B.C. (tại thời điểm nộp hồ sơ, bạn phải chứng minh kinh nghiệm làm việc có liên quan trực tiếp. Kinh nghiệp tại NOC thấp hơn sẽ không được xem là liên quan trực tiếp).

Công việc vừa học vừa làm nhưng không được trả lương không đủ điều kiện tham gia.

Bạn có thể nhận thêm điểm nếu bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp tại Canada. Để nhận được những điểm bổ sung, bạn phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc nếu bạn đang làm việc 30 giờ/tuần hoặc nhiều hơn, hoặc ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc nếu bạn đang làm việc ít hơn 30 giờ/tuần.

Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp với ngành nghề với thỏa thuận công việc tại B.C.Điểm
60 + tháng15
48 đến 59 tháng12
36 đến 47 Tháng9
24 đến 35 tháng6
12 tháng đến 23 tháng3
Dưới 12 tháng1
Không0
  
Các điểm bổ sung: 
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp tại Canada10
Điểm tối đa25

Trình độ học vấn cao nhất

Điểm cho trình độ học vấn sẽ chỉ được trao cho mức độ học vấn dục cao nhất của bạn. Ví dụ, nếu bạn có bằng cử nhân và bằng Thạc sĩ, bạn sẽ chỉ được tích điểm cho bằng Thạc sĩ.

Bạn phải hoàn thành chương trình học của mình để được xem xét tích điểm. Hoàn thành một phần sẽ không được công nhận.

Thời gian học phải trên 6 tháng. Yêu cầu 6 tháng này tách biệt với các yêu cầu cụ thể cho từng diện nhập cư.

Chương trình học tập không đủ điều kiện trong trường hợp đó là chương trình học từ xa.

Bạn sẽ nhận được thêm điểm nếu:

Trình độ học vấn cao nhất hoàn thành tại một cơ sở sau trung học tạiB.C.

– Đào tạo ngôn ngữ (ví dụ như một chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai hoặc ESL) không đủ điều kiện để có điểm bổ sung 

– Trình độ học vấn không đủ điều kiện cho điểm bổ sung nếu đó là chương trình học từ xa.

Trình độ học vấn cao nhất hoàn thành tại một cơ sở sau trung học ở Canada, ngoài  BC

– Đào tạo ngôn ngữ (ví dụ như một chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai hoặc ESL) không đủ điều kiện để có điểm bổ sung 

– Trình độ học vấn không đủ điều kiện cho điểm bổ sung nếu đó là chương trình học từ xa.

Trình độ học vấn cao nhất hoàn thành tại một cơ sở ở bên ngoài Canada và bạn đã hoàn thành việc đánh giá bằng cấp (ECA) đối với bằng cấp nước ngoài thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

– Nếu bạn chọn đánh giá bằng cấp, điểm học vấn của bạn sẽ được đánh giá dựa trên chứng chỉ từ quốc gia cấp. Ví dụ: Bạn có bằng thạc sĩ từ bên ngoài Canada nhưng đánh giá bằng cấp chỉ xác nhận cấp độ tương đương với bằng cử nhân tại Canada. Bạn nền đăng ký với trình độ học vấn là Thạc sỹ và nhận số điểm cộng thêm.

Bạn có chứng nhận đã hoàn thành Cơ quan đào tạo công nghiệp British Columbia (ITABC’s) đối với chương trình giáo dục và đào tạo nước ngoài.

– Để nhận được điểm cộng, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về giấy chứng nhận, giấy phép hoặc quy định của ITABC và cơ quan uỷ thác khi bạn đăng ký (nếu có).

– Nếu bạn được mời nộp hồ sơ, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng yêu cầu này đã được đáp ứng tại thời điểm nộp hồ sơ.

Bạn phải chứng minh mình đạt yêu cầu về học vấn tại thời điểm đăng ký.

Bạn sẽ nhận được điểm bổ sung cho chỉ một trong các tùy chọn ở trên. Ví dụ, nếu trình độ học vấn cao nhất của bạn là sau trung học hoàn thành tại B.C. (8 điểm) và bạn cũng hoàn thành đánh giá bằng cấp về một văn bằng trước đó (4 điểm), bạn sẽ chỉ nhận được điểm bổ sung cho học vấn hoàn thành tại B.C. (8 điểm).

Giáo dụcĐiểm
Thạc Sỹ, Tiến sỹ hoặc Tiến sỹ khoa học17
Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ sau đại học*11
Bằng cử nhân11
Chứng chỉ/chứng nhận sau trung học (thương mại)* *11
Bằng liên kết4
Chứng chỉ/chứng nhận sau trung học (thương mại)2
Trường turng học (phổ thông) hoặc thấp hơn0
  
Các điểm bổ sung: 
Giáo dục sau trung học hoàn thành tại B.C.8
Giáo dục sau trung học hoàn thành ở Canada (ngoài B.C.)6
Đánh giá bằng cấp từ đơn vị đủ điều kiện4
Hoàn thành Cơ quan đào tạo công nghiệp British Columbia (ITABC’s)4
Có điểm tối đa25

* Các chứng chỉ hoặc văn bằng sau đại học hoặc sau tú tài là bằng cấp học thuật sau đại học được lấy sau khi có bằng cử nhân. Nó thường được trao bởi một trường đại học hoặc một trường cao đẳng. Thời gian để hoàn thành thường từ 2 học kỳ trở lên. Xin lưu ý để chương trình được coi là sau đại học, bằng cử nhân là một yêu cầu để được nhận vào chương trình.

* * Các BC PNP BC sẽ nhìn nhận và cho điểm thưởng cho các chứng chỉ thương mại của bạn  nếu bạn có thể chứng minh giáo dục của đất nước bạn nằm trong “thương mại”. Nếu bạn chỉ ra rằng trình độ học vấn cao nhất của bạn là Chứng chỉ/chứng nhận (thương mại), bạn phải gửi bằng chứng về học vấn này tại thời điểm nộp hồ sơ. Nếu bạn không nhận được chứng chỉ/chứng nhận thương mại thì với bất kể kinh nghiệm gì, bạn sẽ không nhận được điểm cho học vấn đó.

3. Ngôn ngữ

Yếu tố này xác lập mối quan hệ giữa khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) và sự hội nhập thành công vào nền kinh tế tại B.C.

Mặc dù kết quả kiểm tra ngôn ngữ có thể không bắt buộc đối với diện nhập cư mà bạn đăng ký, nhưng việc hoàn thành bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến điểm đăng ký của bạn. Bạn phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ nếu bạn muốn nhận điểm cho trình độ ngôn ngữ của mình trong hồ sơ đăng ký.

Để đáp ứng các tiêu chí của chương trình, nếu bạn đăng ký và nộp đơn cho thỏa thuận công việc một ngành nghề NOC B, C hoặc D, bạn phải chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt CLB cấp độ 4 với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bao gồm:

– International English Language Testing System (IELTS) General Training

– Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)

– Test d’évaluation de français (TEF)

Kết quả kiểm tra có hiệu lực 2 năm từ ngày thông báo kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Cấp độ CLBĐiểm
10 +30
926
822
718
614
510
46
Dưới 40
Không kiểm tra0
Điểm tối đa30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *