Điều kiện được đề cử chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Tổng quan

Một khi bạn đã được đề cử bởi BC PNP, đó là một điều kiện mà bạn không bị vướng phải tại mọi thời điểm:

– Bị cấm nhập cảnh vào Canada

– Bị đặt dưới lệnh trục xuất trong và ngoài Canada

– Làm việc bất hợp pháp tại Canada

Nếu bạn ở Canada, bạn phải:

– Có tình trạng pháp lý hợp lệ ở Canada. Hoặc nếu tình trạng đã hết hạn, bạn phải chứng minh rằng hồ sơ gia hạn tình trạng thị thực đã được nộp trong giai đoạn 90 ngày.

Bạn phải tiếp tục chứng minh khả năng và ý định cư trú lâu dài và có lợi cho nền kinh tế tại B.C.

Đề cử với một thỏa thuận công việc

Nếu bạn không có giấy phép làm việc cho chủ lao động đang hỗ trợ bạn tại B.C., bạn phải chứng minh những nỗ lực thực sự để xin giấy phép làm việc hợp lệ và bắt đầu làm việc với chủ lao động đang hỗ trợ bạn tại B.C.

Nếu bạn có giấy phép lao động và một nhà tuyển dụng chấp nhận hỗ trợ bạn tại B.C., bạn phải:

– Có giấy phép làm việc hợp lệ cho phép bạn làm việc cho công ty hỗ trợ bạn tại  B.C.

– Duy trì việc làm toàn thời gian với chủ lao động hỗ trợ bạn tại B.C.

– Nhận được một mức lương bằng hoặc lớn hơn mức lương được liệt kê trong hồ sơ BC PNP của bạn.

– Làm việc đúng ngành nghề được liệt kê trong hồ sơ BC PNP của bạn

– Đáp ứng yêu cầu mức thu nhập tối thiểu.

Đề cử theo chương trình BC PNP thí điểm ngành nghề công nghệ (BC PNP Tech Pilot)

Ngoài ra, nếu bạn được đề cử với một ngành nghề nghiệp (NOC) được liệt kê theo BC PNP Tech Pilot và giấy phép làm việc dự án của bạn là hết hạn, bạn phải:

– Có được một lời mời làm việc mới với một chủ lao động đủ điều kiện trong ngành nghề đủ điều kiện trong chương trình BC PNP Tech Pilot.

– Thông báo cho BC PNP về việc thay đổi tình trạng việc làm của bạn

Đề cử theo diện Nghiên cứu sinh quốc tế

Nếu bạn đã được đề cử theo diện nghiên cứu sinh quốc tế, bạn phải tiếp tục chứng minh khả năng và ý định cư lâu dài và lợi ích kinh tế tại B.C.. Không chứng minh được rằng bạn sẽ cư trú tại BC sau đề cử có thể dẫn đến việc rút lại đề cử.

Các điều kiện khác

Bạn và vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp không được sở hữu cổ phần nhiều hơn 10% của doanh nghiệp đã tạo việc làm cho bạn tại B.C..

Bạn phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của BC PNP để xác minh rằng điều kiện đề cử tiếp tục được đáp ứng. Nếu không tuân thủ các điều kiện của đề cử, bao gồm cả việc không cung cấp thông tin theo yêu cầu, có thể dẫn đến việc thu hồi đề cử của bạn.

Nếu BC PNP xác định rằng bạn đã cung cấp thông tin sai hoặc gây hiểu lầm cho BC PNP, trước hoặc sau khi được đề cử, đề cử của bạn có thể bị rút lại.

Thay đổi về việc làm/ tình trạng nhập cư của bạn

Bạn phải thông báo cho BC PNP bằng cách gửi email đến PNPPostNom@gov.bc.ca trong trường hợp xảy ra sự cố, cụ thể:

– Thay đổi chủ lao động, chức danh, nhiệm vụ công việc

– Giảm lương hoặc giảm giờ làm thường xuyên dưới 30 giờ/tuần

– Mất việc làm

– Thay đổi tình trạng nhập cư

– Từ chối giấy phép làm việc

Xin vui lòng xem Thông báo cho BC PNP sự thay đổi sau đề cử để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý những điều kiện đề cử có thể thay đổi.

BC PNP rút đề cử của bạn

BC PNP BC có thể rút đề cử của bạn nếu:

– Không tuân thủ bất kỳ điều kiện đề cử

– Không thông báo trước BC PNP về sự thay đổi

– Bị cản trở hoặc can thiệp vào kiểm tra

– Có người đại diện trả tiền không đủ điều kiện theo đạo luật

– Cung cấp thông tin sai hoặc gây hiểu lầm

Quyết định rút lại đề cử của bạn không được xem xét theo phần 7 của đạo luật.

Các ví dụ về sự chấp thuận hoặc đề cử bị rút lại bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Thông tin cung cấp trong hồ sơ của bạn cho BC PNP là sai hoặc gây hiểu lầm.

– Điều kiện mà bạn đã được đề cử không còn được đáp ứng. Ví dụ, thu nhập của bạn đã bị giảm và bạn không còn đáp đối mức thu nhập tối thiểu, giờ làm việc của bạn đã bị giảm xuống dưới giờ làm việc thường xuyên hoặc việc làm bán thời gian hoặc bạn đã không làm việc với các nhà tuyển dụng hỗ trợ bạn.

– Bạn rời khỏi công việc hiện tại của bạn tại B.C. hoặc thay đổi nhà tuyển dụng.

+ Trong trường hợp ngừng hoặc chấm dứt làm việc, BC PNP có thể yêu cầu thêm thông tin để đánh giá tiếp tục hỗ trợ một đề cử. BC PNP có thể cung cấp cho bạn và chủ lao động một cơ hội đưa thêm bằng chứng trong quá trình đánh giá.

+ BC PNP có thể tiếp tục hỗ trợ đề cử của bạn nếu bạn có thể chứng minh khả năng của bạn có lợi cho nền kinh tế tỉnh bang. Trong việc xác định này, BC PNP có thể xem xét, nhưng  không  giới hạn, các yếu tố sau:

(a) Các trường hợp liên quan đến việc bạn chấm dứt hoặc ngừng việc

(b) Thời gian bạn thất nghiệp

(c) Khả năng của bạn để đảm bảo việc làm thay thế với chủ lao động đủ điều kiện BC PNP

– Không thông báo cho BC PNP về những thay đổi về tình trạng việc làm của bạn, chẳng hạn như bị giáng cấp, chấm dứt, sa thải, kéo dài ngày nghỉ, hoặc nếu doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc thay đổi chủ sở hữu.

– Không còn định cư tại B.C.

– Đang ở Canada nhưng không có tình trạng hợp pháp. Nếu tình trạng của bạn đã hết hạn và bạn không thể chứng minh bạn đã nộp hồ sơ để giai hạn tình trạng trong thời gian 90 ngày, bạn sẽ bị xem xét là không có tình trạng hợp pháp tại Canada.

– Làm việc tại Canada nhưng không có giấy phép.

– Đang thi hành lệnh trục xuất trong hoặc ngoài Canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *