Một chương trình định cư Canada phù hợp sẽ tùy thuộc vào thông tin cá nhân, mục tiêu và tình trạng cụ thể của bạn.

Chính phủ liên bang Canada và chính phủ tỉnh bang luôn cập nhật liên tục các chương trình nhập cư để đảm bảo sự thành công cho cả người nhập cư và đất nước Canada.

Hiện nay, Canada đang vận hành khoảng 80 chương trình nhập cư. Vì lý do đó, con đường định cư Canada của mỗi người đều có nét riêng biệt.

Có rất nhiều loại hình chương trình nhập cư khác nhau để các doanh nhân, nhà đầu tư và người lao động có thể tham gia và trở thành thường trú nhân Canada. Chương trình nhập cư bao gồm:

Chương trình nhập cư diện tay nghề Liên Bang và Quebec, Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương, Chương trình đề cử tỉnh bang, Chương trình dành cho người có Kinh nghiệm tại CanadaChương trình dành cho người có Kinh nghiệm tại Quebec, Chương trình tự làm chủ liên bang.

Ngoài ra, Canada cũng có nhiều chương trình liên quan đến việc bảo lãnh người thân, nơi công dân và thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh những thành viên gia đình nhập cư và trở thành thường trú nhân Canada.

Tôi có học vấn sau trung học (bằng đại học, cao đẳng).

Canada luôn đánh giá cao học vấn của bạn và sẽ xem xét sự phù hợp đối với các chương trình nhập cư của họ. Học vấn có giá trị điểm đối với những chương trình diện tay nghề (Skilled Worker)Chương trình Đề cử tỉnh bang.

Tôi có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc

Ứng viên nhập cư có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc được xem là có khả năng hòa nhập vào thị trường lao động Canada. Kinh nghiệm này sẽ giúp bạn đóng góp vào nền kinh tế của Canada và địa phương. Có rất nhiều chương trình phù hợp với kinh nghiệm làm việc của bạn, chẳng hạn như Chương trình nhập cư diện tay nghề (Skilled Worker)Chương trình Đề cử tỉnh bang.

Tôi có một lời mời làm việc tại Canada

Nếu bạn có lời mời làm việc, tức là bạn đã đáp ứng được điều kiện cầ để có thể đạt được mục tiêu nhập cư Canada. Chúng tôi rất vui nếu được bạn cho phép chúng tôi thẩm định lời mời làm việc của bạn.

Tôi có bạn bè và người thân ở Canada

Nếu có người thân tại Canada, bạn có thể trở thành thường trú nhân Canada thông qua chương trình bảo lãnh người thân. Ngoài ra, có bạn bè tại Canada sẽ giúp bạn có thêm điểm trong quá trình đánh giá hồ sơ thông qua Chương trình Đề cử tỉnh bang.

Tôi đã làm việc hoặc học tập tại Canada

Chương trình nhập cư diện Kinh nghiệm tại CanadaKinh nghiệm tại Quebec giúp cho những người từng làm việc hoặc đang làm việc tại Canada trở thành thường trú nhân. Chương trình này cũng phù hợp với những người đã học hoặc đang học tập tại Canada.

Tôi có sở hữu tài sản lớn hoặc nguồn tài chính dồi dào

Nếu bạn sở hữu tài sản đủ lớn và mong muốn đầu tư kinh doanh tại Canada, bạn có thể phù hợp và đủ điều kiện với một số chương trình nhập cư. Những chương trình này được thiết lập nhằm thúc đẩy nền kinh tế Canada bằng cách yêu cầu bạn đầu tư vào công việc kinh doanh của chính bạn tại Canada hoặc Quebec, hoặc sử dụng kinh nghiệm về việc sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp của bạn trước đây để vận hành doanh nghiệp tại Canada hoặc Quebec. Một vài tỉnh bang thực hiện diện nhập cư này như là một phần của Chương trình Đề cử tỉnh bang. Hơn thế nữa, chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tưchương trình nhập cư dành cho doanh nhân sẽ cung cấp cho bạn tình trạng thường trú.

Tôi sở hữu doanh nghiệp hoặc đang quản lý một doanh nghiệp

Kinh nghiệm sở hữu và quản lý doanh nghiệp có thể giúp bạn đủ điều kiện ở một số diện nhập cư như Chương trình đề cử tỉnh bang diện kinh doanh hoặc Chương trình nhập cư dành cho nhà đầu tư, Chương trình nhập cư dành cho doanh nhân được vận hành bởi chính phủ Canada và Quebec.

Các chương trình định cư Canada hiện có

DIỆN TAY NGHỀ

Nhóm chương trình diện tay nghề lựa chọn ứng viên dựa trên độ tuổi, học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và nhiều yếu tố khác

Xem chi tiết

KINH DOANH - ĐẦU TƯ

Nhóm chương trình nhà kinh doanh – đầu tư dành cho các ứng viên có kinh nghiệm sở hữu và quản lý doanh nghiệp mong muốn xây dựng doanh nghiệp tại Canada.

Xem chi tiết

ĐỀ CỬ TỈNH BANG

Tỉnh bang và vùng lãnh thổ ở Canada có thể đề cử các cá nhân có mong muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ của họ.

Xem chi tiết

BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Nhóm chương trình này cho phép các cá nhân có mối quan hệ gần gũi với người dân Canada được bảo lãnh nhập cư và trở thành thường trú nhân Canada.

Xem chi tiết

KINH NGHIỆM CANADA

Chương trình này nhằm khuyến khích những ứng viên có kinh nghiệm về học vấn, kỹ năng, chuyên môn tại Canada tham gia để nhập cư lâu dài tại Canada.

Xem chi tiết

KINH NGHIỆM QUEBEC

Chương trình này nhằm khuyến khích những ứng viên có kinh nghiệm về học vấn, kỹ năng, chuyên môn tại Quebec tham gia để nhập cư lâu dài tại Quebec.

Xem chi tiết