EXPRESS ENTRY

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ online dành cho người lao động mong muốn trở thành thường trú nhân Canada. Hệ thống cho phép các ứng viên đủ điều kiện nộp hồ sơ cá nhân cho chính phủ Canada. Các ứng viên xếp thứ hạng cao trong danh sách sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ để trở thành thường trú nhân.

TÍNH ĐIỂM CRS
EXPRESS ENTRY LÀ GÌ?

Express Entry là hệ thống điện tử để quản lý hồ sơ của những người lao động nước ngoài mong muốn trở thành thường trú nhân Canada.

Một khi ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến, chính phủ liên bang xác định trường hợp ứng viên có đủ điều kiện cho một trong những chương trình quản lý bởi hệ thống Express Entry. Ứng viên đủ điều kiện được đưa vào danh sách Express Entry và được đánh giá dựa trên hệ thống tính điểm CRS. Hệ thống tính điểm CRS là hệ thống đánh giá và xếp hạng ứng viên dựa trên độ tuổi, học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và những yếu tố khác.

Chính phủ Canada sẽ công bố những ứng viên đạt điểm cao nhất trong danh sách Express Entry và gửi thư mời đăng ký (ITA) cho họ. Thời gian mỗi lần công bố cách nhau xấp xỉ 2 tuần.

Cách tính điểm CRS.

Xem những cập nhật mới nhất về kết quả điểm CRS và lời mời đăng ký ITA.

THỜI GIAN THỰC HIỆN QUY TRÌNH EXPRESS ENTRY?

Hồ sơ Express Entry có hiệu lực 1 năm. Ứng viên nhận được lời mời đăng ký (ITA) thường sẽ được xử lý hồ sơ trong vòng 6 tháng. Chính phủ sẽ bắt đầu xử lý hồ sơ kể từ khi họ nhận được hồ sơ đăng ký thường trú nhân của ứng viên. Quy trình kết thúc khi quyết định cuối cùng về hồ sơ được ban hành. Nếu ứng viên không nhân được lời mời đăng ký trong vòng 1 năm kể từ khi khởi tạo thành công hồ sơ Express Entry, họ có thể nộp hồ sơ đăng ký lại nếu vẫn đáp ứng đủ điều kiện.

Chi tiết về thời gian xử lý hồ nhập cư Canada.

LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO EXPRESS ENTRY?

Để đáp ứng đủ điều kiện cho chương trình Express Entry, ứng viên phải đáp ứng điều kiện ít nhất một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang như sau:

 • Chương trình diện tay nghề liên bang (Federal Skilled Worker Program – FSWP): Là chương trình nhập cư diện kinh tế cơ bản nhất của Canada. Ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục, toàn thời gian trong vòng 10 năm gần nhất trong ngành nghề liên quan tới ngành nghề được liệt kê trong Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm 0, A hoặc B. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, đối với các ứng viên ở ngoài Canada, các văn bằng và chứng chỉ học vấn phải được đánh giá thông qua Hệ thống đánh giá giáo dục (ECA). Hơn nữa, để đáp ứng điều kiện tối thiểu của chương trình FSWP về công việc, ngôn ngữ và học vấn, ứng viên phải đáp ứng tối thiểu 67 điểm.
 • Chương trình diện kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class – CEC): Là chương trình tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài có kinh nghiệm tại Canada có cơ hội trở thành thường trú nhân. Ứng viên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lao động tay nghề, chuyên môn, kỹ thuật trong vòng 3 năm gần nhất kể từ ngày nộp hồ sơ. Ứng viên củng phải đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ.
 • Chương trình diện tay nghề (Federal Skilled Trades Class – FSTC): Là chương trình dành cho các ứng viên đáp ứng các yêu cầu cơ bản của diện tay nghề có cơ hội trở thành thường trú nhân. Ứng viên phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 5 năm gần nhất trong một số lĩnh vực quy định của diện tay nghề này. Ngoài ra, ứng viên phải có một thỏa thuận công việc toàn thời gian thời hạn 1 năm hoặc chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi cơ quan chính thức tại Canada. Hơn nữa, ứng viên phải đáp ứng điều kiện về trình độ ngôn ngữ.
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH EXPRESS ENTRY VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG (PNP)

Tại Canada, chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang có thể vận hành các chương trình nhập cư riêng biệt. Tuy nhiên, chính quyền liên bang là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng về việc giải quyết thường trú cho các ứng viên.

Hệ thống Express Entry quản lý được 3 trong số nhiều chương trình nhập cư liên bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên đáp ứng được nhu cầu về kinh tế của tỉnh bang họ với chính quyền liên bang. Các ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang sẽ nhận được nhiều hỗ trợ trong việc nộp hồ sơ xin cấp phép thường trú cho chính quyền liên bang.

Đề cử tỉnh bang là yếu tố có giá trị nhất trong hệ thống điểm CRS của Express Entry. Ứng viên có đề cử tỉnh bang sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS, điều này có thể đảm bảo họ sẽ nhận được lời mời đăng ký (ITA).

Thậm chí nếu ứng viên không đủ điểm để nhận được ITA từ chính quyền liên bang, họ có thể nhận được đề cử tỉnh bang thông qua Express Entry, và khi đó họ có 600 điểm CRS cộng thêm đã giúp họ đủ điều kiện nhận ITA trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

THỰC HIỆN EXPRESS ENTRY TỐN BAO NHIÊU TIỀN?

Việc tạo bộ hồ sơ trên hệ thống Express Entry là hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên, ứng viên có thể phải chi trả để có đủ hồ sơ trước khi nộp vào hệ thống Express Entry.

Chi phí có thể phải chi trả trước khi nộp hồ sơ Express Entry bao gồm:
 • Bài kiểm tra ngôn ngữ (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) bởi một tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chính phủ Canada chỉ định.
 • Đánh giá bằng cấp.
 • Chi phí để biên dịch tài liệu sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Thuê chuyên gia di trú (ví dụ công ty luật)
Chi phí chính phủ hoặc chi phí khác sau khi nhận được lời mời đăng ký, bao gồm:
 • Chi phí chính phủ Canada để thực hiện quy trình xin thường trú.
 • Kiểm tra sức khỏe.
 • Kiểm tra lý lịch tư pháp.
 • Sinh trắc học.
Chi phí xin thường trú cho Express Entry của chính phủ Canada:

Nộp hồ sơ

Phí xử lý hồ sơ ($550) và phí xin thường trú ($490), bao gồm cả người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp

$1.040

Phí xử lý hồ sơ ($550) và phí xin thường trú ($490), bao gồm cả người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp

$1.040

Bao gồm cả con cái phụ thuộc

$150 (mỗi người)