Giấy phép làm việc chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC (Work Permit)

Giấy phép làm việc

Bạn phải duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp tại Canada, và bạn phải có giấy phép làm việc hợp lệ để làm việc tại B.C.

IRCC và cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) chịu trách nhiệm cấp giấy phép làm việc.

Bản thân một đề cử BC PNP không cho phép bạn làm việc trong B.C.

Thư hỗ trợ giấy phép làm việc

Nếu bạn đã được đề cử, BC PNP có thể phát hành thư hỗ trợ cho giấy phép làm việc cho phép bạn xin giấy phép làm việc từ chính phủ liên bang mà không cần LMIA (Giấy cho phép thuê lao động nước ngoài).

Xin lưu ý:

– Hỗ trợ giấy phép làm việc chỉ được phát hành cho các cá nhân đã nhận được chấp thuận  như là đề cử bởi BC PNP.

– Người được đề cử có trách nhiệm nộp đơn xin giấy phép làm việc từ chính phủ liên bang.

– Người được đề cử mong muốn hoặc duy trì một giấy phép làm việc sau đề cử.

Tại thời điểm đề cử, BC PNP có thể cung cấp bao gồm thư hỗ trợ xin giấy phép làm việc nếu:

– Bạn chưa có giấy phép làm việc hợp lệ

– Giấy phép làm việc hiện tại của bạn sẽ hết hạn trong vòng 180 ngày (khoảng sáu tháng).

Những trường hợp sau đây, và để phản hồi lại yêu cầu của bạn, BC PNP chỉ có thể phát hành một lá thư hỗ trợ giấy phép lao động nếu tất cả những hạng mục sau được đáp ứng:

– Bạn được đề cử bởi BC PNP

– Giấy phép lao động của bạn sẽ hết hạn trong vòng 180 ngày

– Bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC như là một ứng cử viên B.C. trước ngày đề cử hết hạn. Lưu ý: nếu bạn chưa nộp đơn xin thường trú như một ứng viên, và nếu chưa hết hạn đề cử, bạn có thể yêu cầu một thư hỗ trợ giấy phép làm việc.

– Bạn tiếp tục đáp ứng các điều kiện của đề cử

Nếu bạn cần giấy phép làm việc, bạn phải nộp hồ sơ cho IRCC để xin giấy phép làm việc, BC PNP không thể thay mặt bạn xin giấy phép làm việc.

Thời gian xử lý quy trình IRCC có thể tìm thấy ở đây

Để nhận được thư hỗ trợ về giấy phép làm việc, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến PNPPostNom@gov.bc.ca với chủ đề:  Work Permit Support Letter Request (Yêu cầu cấp Thư hỗ trợ giấy phép làm việc)

Email của bạn nên bao gồm:

– Tên đầy đủ

– Ngày sinh của bạn (DD/MMM/YYYY), ví dụ: 01 JAN 1981

– Mã số đề cử tỉnh bang.

– Bản Scan tiền lương trong 2 kỳ lương gần nhất.

– Bản Scan giấy phép làm việc hiện tại

– Bằng chứng cho thấy bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC trong khoảng thời gian 6 tháng sau khi được đề cử.

Tất cả các tệp đính kèm phải là PDF hoặc JPG và có kích thước nhỏ hơn 3MB.

Đối với các yêu cầu gửi thư hỗ trợ giấy phép làm việc khẩn cấp, chúng tôi khuyến khích bạn gửi yêu cầu sớm để chúng tôi có đủ thời gian xử lý.

Vui lòng tham khảo Thời gian xử lý trên website BC PNP để biết thêm thông tin.

Thông báo cho BC PNP sự thay đổi sau khi được đề cử

Người được đề cử có nghĩa vụ liên tục thông báo sự thay đổi về hoàn cảnh của họ và phải tuân thủ bất kỳ điều kiện nào về sự phê duyệt.

Thay đổi trong tình trạng làm việc

BC PNP có thể xem xét các thay đổi trong công việc của bạn sau khi bạn được đề cử nếu vị trí mới của bạn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu để đề cử và nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn có khả năng thiết lập lợi ích kinh tế tại B.C.

Bạn phải thông báo những thay đổi trong tình trạng việc làm của mình với BC PNP. Điều này có thể bao gồm một sự thay đổi của bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến quyết định phê duyệt hồ sơ hoặc các điều kiện áp đặt trong phê duyệt, chẳng hạn như:

– Thay đổi chủ lao động, chức danh, nơi làm việc, trách nhiệm công việc

– Giảm lương hoặc giảm giờ làm việc thường xuyên dưới 30 giờ/tuần

– Mất việc.

Người sử dụng lao động và người lao động phải thông báo cho BC PNP trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng việc làm, chẳng hạn như bị giáng cấp, chấm dứt hợp đồng, sa thải, kéo dài ngày nghỉ hoặc nếu doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc thay đổi chủ sở hữu.

Nếu việc thay đổi việc làm được chấp nhận, BC PNP sẽ phát hành thư hỗ trợ giấy phép làm việc để cho phép bạn lấy giấy phép làm việc, nếu cần.

Những thay đổi khác

Bạn cũng phải thông báo cho BC PNP nếu xảy ra sự cố sau khi được đề cử:

– Thay đổi tình trạng nhập cư

– Từ chối giấy phép lao động

Làm thế nào để thông báo cho BC PNP về sự thay đổi trong tình trạng việc làm hoặc những thay đổi khác

Càng sớm càng tốt, gửi email đến PNPPostNom@gov.bc.ca  với các thông tin sau:

– Tên đầy đủ

– Ngày sinh của bạn (DD/MMM/YYYY), ví dụ: 01 JAN 1981

– Mã số đề cử tỉnh bang.

– Mô tả các trường hợp của bạn bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ.

Tệp đính kèm phải là PDF hoặc JPG và có kích thước dưới 3MB.

Đối với các yêu cầu gửi thư hỗ trợ giấy phép làm việc khẩn cấp, chúng tôi khuyến khích bạn gửi yêu cầu sớm để chúng tôi có đủ thời gian xử lý. Vui lòng tham khảo Thời gian xử lý trên website BC PNP để biết thêm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *