Giờ đây khách du lịch có thể xin giấy phép làm việc tại Canada

Giờ đây khách du lịch có thể xin giấy phép làm việc tại Canada 1

Du khách quốc tế hiện đang ở Canada với lời mời làm việc hiện có thể xin giấy phép làm việc mà không cần phải rời khỏi đất nước.

Chính sách mới có hiệu lực ngay lập tức, theo một thông báo của Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Nó sẽ mang lại lợi ích cho những cư dân tạm thời đã ở Canada với một lời mời làm việc, nhưng nó sẽ không áp dụng cho bất kỳ ai đến Canada với tư cách là du khách sau ngày 24/8/2020.

Những du khách đáp ứng các tiêu chí có thể đăng ký nhập cư tạm thời, bao gồm những người có Siêu thị thực (Super Visa), người đi công tác và những người đến Canada thông qua việc miễn giấy phép làm việc của Chiến lược thu hút nhân tài toàn cầu.

Trước ngày nay, những người nộp đơn xin giấy phép làm việc với tư cách là cư dân tạm thời thường sẽ phải xin giấy phép làm việc trước khi đến Canada. Nếu họ đã có được thị thực du lịch khi được chấp thuận cấp giấy phép làm việc, họ cần phải rời khỏi đất nước và quay trở lại để kích hoạt giấy phép.

Chính sách này cũng mang lại lợi ích cho các nhà tuyển dụng Canada đang thuê lao động nước ngoài, một số người trong số họ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động liên tục trong suốt đại dịch.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ các nhà tuyển dụng, những người phải đối mặt với những thách thức trong việc tuyển dụng và thuê những người lao động họ cần trong thời kỳ đại dịch,” Bộ trưởng Nhập cư Canada, Marco Mendicino, cho biết trong thông báo. “Việc miễn trừ các yêu cầu về giấy phép làm việc tạm thời này nhằm mục đích loại bỏ các rào cản để tạo ra một lực lượng lao động nhanh hơn, thúc đẩy du khách có kỹ năng và kinh nghiệm để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế”.

Canada khuyến khích những người tạm trú ở lại Canada duy trì tình trạng hợp pháp. Do việc đi lại bằng máy bay đã bị hạn chế trên khắp thế giới, một số du khách đã không thể rời đi và một số lao động nước ngoài đã phải thay đổi trạng thái của họ thành “du khách” vì giấy phép làm việc của họ hết hạn và họ không thể xin giấy phép vì họ không có lời mời làm việc.

Giờ đây khách du lịch có thể xin giấy phép làm việc tại Canada 2

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Các ứng viên đáp ứng tất cả các tiêu chí này và đã có giấy phép làm việc hợp lệ trong 12 tháng qua, sẽ có thể bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ trước khi giấy phép làm việc của họ được chấp thuận hoàn toàn.

IRCC cho biết những người nộp đơn xin giấy phép làm việc có thể liên hệ với họ qua biểu mẫu website của họ để xin cấp phép làm việc trong khi chờ cấp giấy phép mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *