Phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các tỉnh bang Canada và vùng lãnh thổ Canada…

Giới thiệu các tỉnh bang Canada

Lãnh thổ đất nước Canada được phân chia hành chính thành 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ.

Sự khác biệt lớn giữa một tỉnh bang và một vùng lãnh thổ của Canada chính là chính quyền tỉnh bang nhận được quyền lực và thẩm quyền từ Hiến Pháp năm 1867 (trước đây được gọi là Đạo luật Bắc Mỹ thuộc Anh 1867), trong khi chính quyền các vùng lãnh thổ có quyền hạn được Nghị viện liên bang (tại Ottawa) ủy quyền cho họ. 

Hiến Pháp đã phân chia rõ ràng quyền lực và trách nhiệm giữa Chính phủ liên bang và Chính quyền tỉnh bang để thực hiện. 

Các tỉnh bang được coi là có chủ quyền trong một số lĩnh vực nhất định dựa trên sự phân chia trách nhiệm giữa chính quyền tỉnh bang và chính quyền liên bang trong Hiến pháp năm 1867 và do đó, mỗi tỉnh bang có đại diện riêng của Hoàng gia Canada (Hoàng gia Vương quốc Anh) và thống đốc tỉnh bang (đứng đầu chính phủ). 

Các vùng lãnh thổ không có chủ quyền, thay vào đó, quyền lực và trách nhiệm của họ đến trực tiếp từ cấp liên bang, do đó, người đứng đầu chính quyền vùng lãnh thổ là Ủy viên.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tại Canada: