Hồ sơ nào cần thiết để nộp đơn đăng ký thường trú

Ho-so-nao-can-thiet-de-nop-don-dang-ky-thuong-tru

Tất cả các ứng viên nhận được ITA được yêu cầu nộp đơn đăng ký cùng với phí xử lý và các hồ sơ sau đây:

 • Hộ chiếu hợp lệ
 • Giấy khai sinh
 • Kết quả kiểm tra ngoại ngữ
 • Tài liệu chứng nhận kinh nghiệm làm việc
 • Sơ yếu lý lịch có xác thực của địa phương (Police clearance certificate)
 • Giấy khám sức khỏe (Upfront medical receipt)
 • Ảnh của người nộp đơn và các thành viên gia đình

Tùy thuộc vào chương trình mà ứng viên được cấp ITA và thông tin được cung cấp trong hồ sơ Express Entry, các tài liệu sau đây có thể được yêu cầu bổ sung thêm:

 • Chứng chỉ giáo dục Canada HOẶC Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA)
 • Thư xác nhận
 • Bảng điểm chính thức của các chương trình giáo dục sau trung học
 • Hồ sơ giáo dục trung học (học bạ)
 • Thư mời làm việc của nhà tuyển dụng của tại Canada
 • Bằng chứng về mối quan hệ gia đình ở Canada
 • Bằng chứng về quỹ thanh toán
 • Văn bản pháp lý cho những thay đổi về tên hoặc ngày sinh
 • Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn
 • Tuyên bố theo luật định của đối tác pháp luật chung và các tài liệu chứng thực chung sống trong thời gian ít nhất là 12 tháng
 • Giấy chứng nhận ly hôn
 • Giấy chứng tử cho người phối ngẫu cũ hoặc đối tác luật pháp chung
 • Giấy khai sinh của con cái
 • Giấy tờ xác nhận về con nuôi
 • Bằng chứng về quyền nuôi con đầy đủ
 • Hồ sơ du lịch (không phải hộ chiếu)
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện trong một nghề nghiệp thương mại lành nghề do cơ quan tỉnh/lãnh thổ Canada cấp
 • Bản sao hợp đồng làm việc và/hoặc bảng lương
 • Tài liệu liên quan đến thuế thu nhập

Thời hạn 60 ngày

Lưu ý: Kể từ ngày 26/6/2018, các ứng viên có 60 ngày để nộp đơn sau khi nhận được ITA thay vì 90 ngày như trước đây. IRCC cho biết các ứng viên nhận được Lời mời đăng ký trước ngày 26/6/2018 sẽ tiếp tục có 90 ngày để nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh.

IRCC thông báo sẽ không có sự gia hạn nào khác, ứng cử viên cần lưu ý kể từ ngày ITA được ban hành, họ sẽ có thời hạn 60 ngày để nộp đơn và gửi tất cả các tài liệu bổ sung.

Vì giới hạn về thời gian, các ứng cử viên được khuyến khích bắt đầu thu thập tài liệu và sắp xếp theo thứ tự trước khi nhận được ITA.

Nếu trễ  hạn 60 ngày, ITA được cấp cho ứng cử viên sẽ không còn hiệu lực và họ sẽ phải gia nhập lại vào nhóm Express Entry.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *