Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada trong giai đoạn 2020-2022

Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada trong giai đoạn 2020-2022

Ottawa, ngày 12 tháng 3 năm 2020 – Trong bản báo cáo thường niên năm 2019 trước Quốc hội về Di trú, Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tiết lộ chi tiết về Kế hoạch nhập cư của Chính phủ Canada trong giai đoạn 2020-2022. Canada sẽ chào đón 341.000 thường trú nhân mới vào năm 2020, 351.000 vào năm 2021 và 361.000 vào năm 2022.

Tóm tắt những điều chỉnh mục tiêu trong năm 2020 và 2021

  • Năm 2020: Duy trì kế hoạch tiếp nhận người nhập cư tổng thể và theo phân lớp nhập cư dựa trên những gì đã được lập trong kế hoạch trước.
  • Năm 2021: Kế hoạch tăng cường các phân lớp nhập cư về kinh tế và di trú với tổng số 1.000 so với kế hoạch trước.
Kế hoạch nhập cư giai đoạn 2020 - 2022

(1) Bao gồm chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, Giao dịch có tay nghề Liên bang và Kinh nghiệm Canada.
(2) Bao gồm chương trình Visa khởi nghiệp và chương trình Tự làm chủ.
(3) Bao gồm các tuyển dụng trong Thí điểm chăm sóc trẻ em tại nhà và Thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà, thay thế cho Hạng chăm sóc trẻ em và Hạng chăm sóc người có nhu cầu y tế cao (thay thế cho Chương trình người chăm sóc trực tiếp). Các đơn nhận được theo legacy pilot cũng như những đơn thông qua interim pathway sẽ được xử lý hoàn chỉnh. Một số tuyển dụng theo thể loại này dành cho tỉnh Quebec.
(4) Mặc dù vẫn là một Thí điểm kinh tế, IRCC dự kiến biến Thí điểm thành một chương trình vĩnh viễn. Chương trình tuyển người nhập cư năm 2017-2019 cũng được tính theo Thí điểm kinh tế.
(5) Các mục tiêu sẽ được thiết lập sau khi tham khảo ý kiến ​​với Chính quyền Quebec.
(6) Điều này bao gồm Dòng mới cho tối đa 250 người ủng hộ nhân quyền, nhà báo và nhân viên nhân đạo có nguy cơ bắt đầu vào năm 2021.
(7) Bao gồm tuyển dụng những người được lựa chọn trên cơ sở nhân đạo vì lý do chính sách công trong Permit Holder Class.
(8) Các mục tiêu đáng chú ý cho năm 2021 và 2022 sẽ được xác nhận hoặc điều chỉnh trước ngày 1/11 mỗi năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *