Mỗi năm, chính phủ Canada sẽ phát hành kế hoạch nhập cư, trong đó đưa ra số lượng người nhập cư Canada mới mà họ dự đoán thông qua các chương trình nhập cư khác nhau của chính phủ.

Thông qua kế hoạch nhập cư giai đoạn 2020 – 2022, Canada đặt mục tiêu sẽ đạt 1 triệu thường trú nhân mới thông qua các chương trình nhập cư diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và các chương trình nhân đạo.

Nhập cư diện kinh tế là chương trình chủ đạo trong việc phát triển kinh tế Canada, nhập cư diện kinh tế chiếm hơn một nửa kế hoạch nhập cư dài hạn.

Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada giai đoạn 2020 - 2022

Trong các chương trình nhập cư diện kinh tế, hơn một nửa chương trình hoạt động bằng hệ thống Express Entry của liên bang, bao gồm:

Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống nhập cư kinh tế. Chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên phù hợp với nhu cầu lao động địa phương trở thành thường trú nhân.

Tham khảo kế hoạch nhập cư của Canada giai đoạn 2020 – 2022.

Theo kế hoạch nhập cư nhiều năm của Canada, các chương trình nhập cư bao gồm:

Các chương trình kinh tế:

Các chương trình bảo lãnh người thân:  

Các chương trình tị nạn, người được bảo vệ, nhân đạo và chương trình khác:

  • Người được bảo vệ tại Canada và người nước ngoài phụ thuộc.
  • Người tị nạn được bảo lãnh riêng .
  • Người được văn phòng thị thực giới thiệu.
  • Người tị nạn được chính phủ bảo lãnh.