Kết quả Express Entry #153 ngày 24/06/2020

Kết quả Express Entry #153 ngày 24-06-2020

Canada đã công bố kết quả Express Entry cho các ứng viên có đề cử tỉnh bang.

Bộ Nhập cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã ban hành 392 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên có điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) từ 696 trở lên.

Tất cả ứng viên này đã nhận được đề cử tỉnh bang được cộng thêm 600 điểm so với tổng điểm của họ. Điều này có nghĩa là không có đề cử cấp tỉnh, ứng viên chỉ có điểm CRS là 96.

CRS xếp hạng các yếu tố nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ để xác định ứng viên Express Entry nào có khả năng thành công tại thị trường lao động Canada.

Trong lần công bố này, phương pháp tie-break đã được sử dụng. Thời điểm được chọn là ngày 23/04/2020 lúc 10:39 UTC, các ứng viên nộp hồ sơ trước thời điểm này sẽ nhận được ITA trong lượt công bố kết quả này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *