Kết quả Express Entry #154 ngày 25/06/2020

Kết quả Express Entry #154 ngày 25-06-2020

Công bố kết quả Express Express hôm nay, này 25/06/2020 với 3,508 ứng viên nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA) để trở thành thường trú nhân tại Canada.

Lời mời nộp hồ sơ đã được cấp cho các ứng viên chương trình diện đã có kinh nghiệm tại Canada (CEC) với điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) tối thiểu là 431.

Đây là điểm CRS thấp nhất đối với các ứng viên diện có kinh nghiệm tại Canada kể từ lần công bố kết quả ngày 31/05/2017 với chỉ 413 điểm.

Bộ Nhập cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã nhắm mục tiêu vào các ứng viên CEC và PNP trong 3 tháng qua vì họ hầu như đã ở Canada và ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa đất nước và hạn chế đi lại do sự  bùng phát của đại dịch Covid-19.

Lượt công bố kết quả lần này đã sử dụng phương pháp tie-break, thời điểm được chọn là ngày 03/04/2020 lúc 12:30:32 UTC. Điều này có nghĩa là các ứng viên có điểm CRS là 431 và nộp hồ sơ trước thời điểm này sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ trong vòng công bố kết quả này.

Tình từ đầu năm 2020 cho đến nay, Canada đã ban hành tương đương 49.900 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên nhập cư. Đây là lần công bố kết quả thứ 21 trong năm 2020 và lần thứ 154 nói chung.

Với kế hoạch nhập cư đã đề ra và mong muốn hoàn thành mục tiêu, dự kiến trong thời gian tới, IRCC sẽ tổ chức nhiều đợt công bố kết quả hơn cho các chương trình nhập cư tay nghề liên bang, thậm chí số lời mời nộp hồ sơ có thể nhiều hơn vào năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *