Kết quả Express Entry #155 ngày 28/06/2020: Dành cho ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang.

Kết quả Express Entry #155 ngày 28-07-2020 Dành cho ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang..jpg

Canada đã công bố kết quả chương trình Express Entry lần thứ 155 và phát hành Lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP).

Kết quả Express Express dành cho toàn bộ các chương trình được mở lại lần đầu tiên tại Canada kể từ ngày 04/03/2020. Lần này, Express Entry đã phát hành 3.900 lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên để họ hoàn thiện hồ sơ xin trở thành thường trú nhân. Các ứng viên cần điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) tối thiểu là 478 để được nhận lời mời nộp hồ sơ.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Canada đã ban hành lệnh đóng cửa đất nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, các đợt công bố kết quả Express Express đã bị giới hạn chỉ dành cho các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)Chương trình nhập cư dành cho người có kinh nghiệm tại Canada (CEC). Điều này khiến các ứng viên của Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP) của Chương trình nhập cư diện tay nghề chuyên môn liên bang (FSTC) phải lo lắng và chờ đợi.

Hầu hết các ứng viên diện có kinh nghiệm tại Canada đã ở Canada và do đó không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh hiện tại. Các ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang được mời để giúp các tỉnh bang đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi Canada loại trừ không mời các ứng viên chương trình FSWP và FSTC thì một số ứng viên của chương trình CEC và PNP được mời trong các lần công bố kết quả cũng đang ở ngoài Canada.

Kết quả hôm nay hôm nay đã phát hành số lời mời tương tự với kết quả Express Entry vào ngày 04/03/2020, cùng là 3.900 ITA. Đây là lần công bố kết quả thứ 22 trong năm 2020 và nâng tổng số Lời mời nộp hồ sơ (ITA) được phát hành trong năm nay lên thành 53.800 lời mời, một con số kỷ lục mới tính đến thời điểm này so với những năm trước.

Kết quả Express Entry #155 ngày 28-07-2020 Dành cho ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang 2

Điểm tối thiểu để được nhận ITA là 478 hôm nay cao hơn 7 điểm so với lần công bố kết quả đầy đủ các chương trình nhập cư trước đó vào ngày 04/03/2020 với số điểm tối thiểu là 471.

Kết quả Express Entry #155 ngày 28-07-2020 Dành cho ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang 3

IRCC đã sử dụng luật tie-break trong lần công bố kết quả ngày hôm nay. Mốc thời gian được sử dụng là ngày 02/11/2019, lúc 13:08:31 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có số điểm CRS bằng hoặc cao hơn 478 và nộp đăng ký vào hệ thống Express Entry trước thời điểm này sẽ nhận được ITA trong đợt này.

Express Entry là hệ thống nhập cư chủ yếu dành cho người lao động diện tay nghề nước ngoài. Hệ thống này được giới thiệu vào năm 2015 bởi Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) để quản lý các ứng viên cho ba chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang của Canada bao gồm: Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình nhập cư diện tay nghề chuyên môn liên bang (FSTC)Chương trình nhập cư dành cho người có kinh nghiệm tại Canada (CEC).

Các ứng viên đủ điều kiện cho mỗi chương trình được đánh giá theo Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) của Express Entry, điểm được cho theo các yếu tố như tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Mặc dù một thỏa thuận công việc (Job Offer) là không phải là điều kiện bắt buộc trong hệ thống Express Entry, nhưng nếu các ứng viên có một Thỏa thuận công việc, họ sẽ được trao thêm điểm CRS.

Các ứng viên có điểm CRS cao nhất sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA) trong mỗi lần công bố kết quả Express Entry được thực hiện mỗi 2 tuần.

Chính phủ Canada quy định thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 6 tháng đối với các hồ sơ xin thường trú được nộp thông qua hệ thống Express Entry.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *