Luật tie-break trong Express Entry là gì?

Luật tie-break trong Express Entry là gì

Kể từ khi các hạn chế đi lại của Canada được thực hiện vào giữa tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, các lần công bố kết quả Express Entry đều đã chứng kiến luật tie-break được thực hiện. Vậy luật tie-break trong Express Entry là gì? Nó được thực hiện như thế nào?

Luật tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm số Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS). Các ứng viên được xếp hạng theo ngày và giờ đăng ký và được chấp thuận hồ sơ trong hệ thống Express Entry và được đưa vào danh sách chờ.

Điều này có nghĩa là luật tie-break ưu tiên các ứng viên ở trong danh sách Express Entry lâu hơn.

Ví dụ, lần công bố kết quả Express Entry mới nhất vào ngày 25/6 đã phát hành 3,508 lời mời đăng ký thường trú cho các ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 431. Trong lần công bố kết quả này, luật tie-break đã được sử dụng. Điều này có nghĩa là các ứng viên có điểm CRS là 431 và gửi đăng ký hồ sơ Express Entry trước thời điểm quy định sẽ được nhận lời mời nộp hồ sơ. Thời điểm được sử dụng cho lần công bố kết quả đó là ngày03/04/2020 lúc 12:30:32 UTC.

Luật tie-break thường áp dụng cho các ứng viên có điểm CRS bằng với số điểm tối thiểu. Trong lần công bố kết quả ngày 25/6, chỉ những ứng viên có điểm CRS là 431 bị ảnh hưởng.

Điểm CRS của ứng viên vẫn là yếu tố chính trong việc lựa chọn ứng viên được mời nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

Điều đáng chú ý là nếu một ứng viên thực hiện thay đổi thông tin trong hồ sơ Express Entry của họ, thì điều này không thay đổi thời điểm nộp hồ sơ của họ, thời điểm nộp hồ sơ được tính theo lần nộp đầu tiên của họ.

Ví dụ: nếu một ứng viên lần đầu tiên đăng ký hồ sơ Express Entry vào tháng 3 và thực hiện cập nhật thông tin vào tháng 6 để tăng điểm CRS của họ lên 431, họ vẫn sẽ được mời trong lễ bốc thăm ngày 25/6.

Tuy nhiên, nếu một ứng viên xóa hồ sơ của họ và gửi lại hồ sơ của họ sau ngày 03/04/2020 lúc 12:30:32 UTC, họ sẽ không được mời trong lần công bố kết quả ngày 25/6.

Bảng dưới đây minh họa các ứng viên được mời và các ứng viên vẫn sẽ ở trong danh sách. Lưu ý rằng bảng chỉ dành chỉ dùng cho mục đích minh họa.

HạngĐiểm CRSNgày và thời gian nộp hồ sơTrạng thái
3507431Ngày 1 tháng 4 năm 2020, lúc 19:38:41 Nhận lời mời nộp hồ sơ (ITA)
3508431Ngày 2 tháng 4 năm 2020, lúc 10:42:01 Nhận lời mời nộp hồ sơ (ITA)
3509431Ngày 3 tháng 4 năm 2020, lúc 12:59:39 Vẫn trong danh sách
3510431Ngày 4 tháng 4 năm 2020, lúc 22:33:58 Vẫn trong danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *