Thường trú nhân có nghĩa vụ cư trú tại Canada hoặc họ có thể mất tư cách thường trú nhân nếu không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản.

Nghĩa vụ cư trú tại Canada

2 năm cư trú tại Canada trong giai đoạn 5 năm để thường trú nhân có thể gia hạn tình trạng của mình. Số ngày cư trú không cần phải liên tiếp và có thể được tích lũy tại Canada hoặc thậm chí ngoài Canada theo các cách sau:

Tại Canada:

  • Hiện diện tại Canada.

Ở ngoài Canada:

  • Đi cùng với vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp là công dân của Canada.
  • Là con cái phụ thuộc đi cùng cha mẹ.
  • Đi công tác trên cơ sở một công việc toàn thời gian với một doanh nghiệp Canada hoặc dịch vụ công cộng của Canada.
  • Đi cùng với thường trú nhân Canada được thuê bởi một doanh nghiệp Canada hoặc dịch vụ công cộng Canada với tư cách là vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp.

Việc tính toán số ngày cư trú đối người là thường trú nhân Canada sẽ được giới hạn mỗi 5 năm. Những người là thường trú nhân Canada dưới 5 năm phải chứng minh rằng họ đáp ứng yêu cầu cư trú đủ thời gian quy định trong giai đoạn 5 năm để có thể duy trì tình trạng thường trú nhân trong 5 năm tiếp theo.

Thường trú nhân Canada có kế hoạch nhập cảnh Canada bằng máy bay, xe lửa, xe buýt, thuyền… sẽ phải xuất trình Thẻ thường trú nhân Canada hoặc Giấy tờ nhập cảnh tạm thời trước khi lên máy bay đến Canada.

Quốc tịch Canada được trao cho các thường trú nhân một cách tự nguyện và có thể được thực hiện sau 3 năm (4 năm trong tương lai) cư trú tại Canada.

Canada cho phép công dân sở hữu nhiều quốc tịch cùng lúc.