Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec là một chương trình nhập cư diện kinh tế của riêng tỉnh bang này, đây là chương trình nhập cư lớn nhất, phổ biến nhất tại tỉnh bang Quebec.

Quebec là tỉnh bang đông dân thứ hai tại Canada. Montreal là một trong những thành phố lớn nhất Canada và là một thành phố đa dạng, hấp dẫn nhất tại Quebec và Canada. Montreal là một trung tâm thương mại, công nghiệp và công nghệ phát triển của Canada. Các công ty nổi tiếng trên toàn cầu như Cirque du Soleil, Ubisoft, CGI, Air Canada và Element AI đều có trụ sở tại Montreal.

Nhập cư diện tay nghề Quebec

Theo Hiệp định Canada – Quebec năm 1991, chính phủ Quebec chịu trách nhiệm lựa chọn người nhập cư diện kinh tế như diện người lao động tay nghề và diện doanh nhân. Quá trình lựa chọn đó được quản lý bởi Bộ Nhập Cư của Quebec (MIFI).

Chứng chỉ lựa chọn của Quebec (CSQ) là một tài liệu do MIFI xác nhận các ứng viên đã được chọn để nhập cư vào Quebec. Các ứng viên nhập cư được cấp CSQ sau đó có thể nộp đơn xin thường trú với chính phủ liên bang của Canada.

Nhập cư diện kinh tế của Quebec là gì?

Công dân nước ngoài quan tâm đến việc định cư tại Quebec có thể được mời đăng ký CSQ thông qua một trong các chương trình nhập cư kinh tế sau đây:

Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec (QSWP)

Còn được gọi là chương trình nhập cư diện tay nghề thường xuyên của Quebec, QSWP là hạng mục chương trình nhập cư chính của Quebec dành cho những người lao động lành nghề muốn trở thành thường trú nhân Canada và định cư tại Quebec.

Tìm hiểu thêm về chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec.

Chương trình nhập cư diện người có kinh nghiệm Quebec (PEQ)

PEQ là một chương trình nhập cư phổ biến cho sinh viên quốc tế đã nhận được bằng tốt nghiệp từ một tổ chức giao dục sau trung học tại Quebec và người lao động có kinh nghiệm làm việc tại Quebec.

Tìm hiểu thêm về chương trình nhập cư diện người có kinh nghiệm Quebec.

Chương trình nhập cư diện kinh doanh tại Quebec

Công dân nước ngoài có thể chứng minh rằng họ đáp ứng đủ các điều kiện để nộp đơn xin nhập cư vào Quebec theo một loạt các chương trình nhập cư kinh doanh tại Quebec như chương trình dành cho các nhà đầu tưchương trình dành cho doanh nhân và chương trình dành cho người tự làm chủ công việc.

Tìm hiểu thêm về chương trình nhập cư diện kinh doanh tại Quebec.