Nhập cư diện tay nghề Canada là một trong những diện nhập cư kinh tế và đóng góp phần lớn vào kế hoạch nhập cư nói riêng và kế hoạch phát triển kinh tế của Canada nói chung.

Nhập cư diện tay nghề Canada

Một trong những mục tiêu chính của nhập cư Canada là chào đón những người nhập cư có kỹ năng, những người sẽ đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế tại Canada. Người lao động làm việc lâu dài có giá trị to lớn đối với thị trường lao động và nền kinh tế Canada nói chung.

Những người nộp hồ sơ thành công các chương trình nhập cư diện tay nghề sẽ nhận được thị thực (visa) nhập cư Canada (thị thực cho thường trú nhân), cho phép ứng viên nhập cư vào Canada cùng gia đình họ.

Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada

Tìm hiểu sự phân bổ trong kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada theo kế hoạch nhập cư của Canada giai đoạn 2020 – 2022.

Là một người lao động nước ngoài, bạn có một số lựa chọn nhập cư để xem xét. Ví dụ: Bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn theo chương trình nhập cư diện tay nghề của Canada, nếu bạn dự định nhập cư vào Quebec, chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec có thể phù hợp với bạn. Ngoài ra, nếu bạn có dự định định cư tại một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ xác định, bạn có thể gửi đơn đăng ký thông qua một trong các chương trình đề cử tỉnh bang.

  • Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang: Chương trình này dành cho những cá nhân có kinh nghiệm làm việc nhất định có ý định cư trú ở bất kỳ tỉnh bang hoặc lãnh thổ nào bên ngoài tỉnh Quebec.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec: Ứng viên dự định nhập cư vào tỉnh bang Quebec có thể đủ điều kiện để nộp đơn cho chương trình này.
  • Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đã tạo ra các chương trình nhập cư diện tay nghề của riêng họ, hướng đến những người có ý định sinh sống và làm việc tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ cụ thể của họ. Đây là những chương trình nhập cư Canada nhanh chóng cho phép các ứng viên nhận được giấy đề cử tỉnh bang. Trong hầu hết các trường hợp, giấy đề cử tỉnh bang sẽ cho phép các ứng viên nhập cư nhanh hơn thông qua các chương trình nhập cư Canada khác.

Nhiều chủ lao động Canada đang tích cực tìm kiếm người lao động lành nghề nước ngoài để tham gia vào công việc kinh doanh của họ càng nhanh càng tốt. Nếu bạn nhận được lời mời làm việc từ một chủ lao động Canada, bạn cũng có thể đủ điều kiện để xử lý đơn xin nhập cư nhanh tại Canada.

Truy cập phần làm việc tại Canada để biết thêm chi tiết.