Prince Edward Island công bố kết quả đề cử tỉnh bang tháng 7

Prince Edward Island công bố kết quả đề cử tỉnh bang tháng 7

Tỉnh bang Prince Edward Island của Canada đã mời 194 ứng viên nhập cư đến một bước gần hơn với thường trú nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã tổ chức 2 lần công bố kết quả trong tháng 7 cho đến nay.

Lần công bố kết quả đầu tiên được tổ chức vào ngày 10/07/2020, khi tỉnh mời 8 ứng viên diện tay nghề và Express Entry để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. PEI PNP không cung cấp thông tin về số lượng ứng viên được mời từ mỗi tiểu mục chương trình nhập cư.

Lần công bố kết quả vào ngày 16/07/2020 lớn hơn đáng kể. Có 157 ứng viên được mời từ tiểu mục diện tay nghề và Express Entry. PEI PNP cũng mời 29 ứng viên diện kinh doanh vào ngày hôm đó.

Thông thường, PEI PNP tuân theo lịch trình được xác định trước để tổ chức các vòng mời. Năm nay, đại dịch Covid-19 đã làm vỡ các kế hoạch của tỉnh bang. PEI đã tổ chức 2 còng công bố kết quả theo lịch trình kể từ tháng 3, vào ngày 16/06 và 18/07.

Vòng công bố kết quả tiếp theo dự kiến vào ngày 20/08.

Tiểu mục PEI Express Entry

Danh mục Express Entry của PEI PNP được liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada .

Express Entry quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư kinh tế: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình dành cho ngừoi có kinh nghiệm tại Canada (CEC), Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang (FSTC).

Các ứng viên đủ điều kiện được cho điểm theo Hệ thống đánh giá toàn diện (CRS) trên có yếu tố độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp).

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang được thêm 600 điểm so với điểm CRS của họ và được đảm bảo hiệu quả Lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho thường trú trong lần công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Để được xem xét đề cử tỉnh bang từ PEI, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ trình bày nguyện vọng (EOI) tới PEI PNP.

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên hệ thống điểm duy nhất của tỉnh. Các ứng viên có điểm cao nhất sau đó được mời nộp hồ sơ qua các lần công bố kết quả hàng tháng.

PEI PNP không cung cấp bảng phân tích về số lượng ứng viên Express Entry và diện lao động được mời, cũng như điểm EOI tối thiểu cần thiết cho mỗi tiểu mục chương trình

Chương trình lao động tay nghề

Các ứng viên trong hạng mục lao động tay nghề được mời trong cả 2 lần công bố kết quả tháng này.

Danh mục nhập cư này dành cho công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tạiPEI và có sự hỗ trợ từ chủ lao động của họ. Chương trình này được chia thành ba tiểu mục nhỏ hơn: Lao động lành nghề , Lao động thiết yếu và Sinh viên quốc tế .

Các ứng viên trong hạng mục này phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang thông qua chương trình lao động tay nghề.

Chương trình kinh doanh

PEI PNP đã đưa ra lời mời tới 29 ứng viên có hồ sơ EOI trong Chương trình kinh doanh: nhóm giấy phép làm việc vào ngày 16/7 vừa qua.

Những người được mời cần có điểm EOI tối thiểu là 117, giống như lần công bố kết quả chương trình kinh doanh trước đó vào 23/6.

Tiểu mục giấy phép làm việc chương trình kinh doanh dành cho các doanh nhân muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại PEI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *